Členské příspěvky na rok 2024

Podle směrnice ČSV, z. s. , č 2/2022 o členských příspěvcích, která je platná a účinná schválením RV ČSV dne 20.8.2022 se podle bodu III. VYBÍRÁNÍ, PLACENÍ A ODVOD ČLENSKÝCH PŘÍSPĚKŮ NA KALENDÁŘNÍ ROK 2024 určuje RV ČSV Usnesením ze dne 25.3 2023 takto:

Členský příspěvek na rok 2024 ve výši:

600, 00 Kčroční příspěvek na člena ČSV, z. s.
4,00 Kčze včelstva chovatelů včel
– fyzických osob bez ohledu na způsob včelaření
– právnických osob
– chovatelů a příznivců včelařství bez včel
0,00 včelařské kroužky mládaže jsou od placení členského příspěvku osvobozeny, to platí i o příspěvku na člena ve výši 600 kč
Ze včelstvaSvépomocný fondChovatelský fond
4 Kč3 Kč1 Kč
Roční příspěvek na členaPro okresní organizacePro sekretariát ČSV
600 Kč25 Kč575 Kč

ZO ČSV, z. s. vybere od členů příspěvek.

Předpis členských příspěvků na rok 2024 již NEPOSÍLEJTE poštou.

ZO ČSV, z. s. zašle do 30, listopadu 2023 včetně, částku v souladu s vypracovaným předpisem členských příspěvků v CIS, převodním příkazem na účet č. 7430011/0100 u Komerční banky. Variabilní symbol: evidenční číslo ZO, konstantní symbol: 0558. K provedení platby můžete použít též poštovní poukázku typu A. Tuto poštoovní poukázku lze použít jen pro platbu členského příspěvku a bude zasílána jen na vyžádání.

Členský příspěvek se sice skládá za dvou částí (600 Kč za člena a příslušný poplatek z násobku 4 Kč x počet včelstev), ale stále je to jeden členský příspěvek. Celkovou částku odvodu členských příspěvků na rok 2024, proto nerozdělujte na dvě části a zašlete jen jednu sumu. Ušetříte tak peníze za poplatky bance a za poštovné.

Je nutné, aby členský příspěvek byl zaplacen včas. Za datum úhrady je považován den jeho připsání na bankovní účet RV ČSV, z. s. Upozorňujeme na skutečnost, že v případě ztráty platby je oprávněn po ní pátrat pouze odesílatel, tedy základní organizace.

Pokud nebudou členské příspěvky vyrovnány do 30. listopadu 2023 včetně, mohou být ZO ČSV, z. s. která je v prodlení, účtovány vícenáklady (telefony, urgence) formou penále ve výši 2% odváděné částky členského příspěvku za každý započatý měsíc prodlení (viz směrnice 2/2022 čl. III odst. 4). Členům takovéto ZO ČSV, z.s. je dle Statutu SF § 4 odst. 3 pozastavena výplata příspěvku ze Svépomocného fondu ČSV, z.s., včetně případného penále.

Podíl na členském příspěvku (25 Kč z 600 Kč na člena) obdrží ČSV, z. s. následně po zaplacení členského příspěvku všech základních organizací v daném okresu. Dle Stanov, číst III. – STRUKTURA A ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, Článek 18 Výbor okresní organizace, odst. 6. písm. i) schvaluje po předchozím projednání v jednotlivých základních organizací výši příspěvku zíkladních organizací ve svém obvodu vybíraného na činnost okresní organizace.

Žádáme funkcionáře okresních organizací, aby v CIS kontrolovali jednotlivé základní organizace, zda mají odevzdané členské příspěvky a popřípadě upozornili ZO, aby byla provedena uzávěrka v programu CIS a platba byla uhrazena.

V případě přijetí nového člena v průběhu roku 2023, zadáte člena do databáze CIS a formulář dodatku již NEPOSÍLEJTE. Výše členského příspěvku na rok 2023 je 300 kč na člena a 16 Kč na včelstvo.

Nejnižší členský příspěvek na jednoho člena s jedním včelstvem nebo bez včelstva na rok 2024 činí 604 Kč.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář