Včelařský kroužek

Dne 1. září 2010 byl v naší organizaci založen včelařský kroužek pod vedením Ing.Ondáka při DDM Vyškov, který by měl zvýšit zájem o chov včel mezi žáky základních a středních škol.

Praktická část výuky je zajištěna v areálu „školního statku“ se svolením vedení Střední školy zdravotní a zemědělsko-ekonomické Vyškov.

DCIM\100MEDIA