Odběr zimní měli

Odebranou zimní měl, vysušenou a označenou dle postupu níže, odevzdejte prosím důvěrníkům nejpozději do 3.2.2022.

Důvěrníci měl odevzdají zdravotnímu referentovi nejpozději do 5.2.2022

Proč se měl vyšetřuje na varroázu

Plošné vyšetření měli ukáže, jak byly úspěšné zásahy proti roztočům Varroa. Také je nutno věnovat stále větší pozornost místům, kde by se mohli vyskytnout roztoči rezistentní vůči nasazeným léčivům. Vyšetření je povinné pro všechny včelaře.

Co musí předcházet odběru vzorků zimní měli na varroázu

Po posledním ošetření (fumigací nebo aerosolem) je potřeba počkat minimálně týden a pak je nutné vyčistit podložky a na dno úlu je zase vrátit. Prodleva je nutná proto, že roztoči zasažení při ošetření ještě pár dní padají ze včel, plástů a rámků na dno. Měl pak padá na dno na podložky minimálně měsíc. Podložky musí pokrývat celé dno. 

Postup odběru

Měl odebíráme na každém stanovišti zvlášť a z měli ze všech včelstev (nejenom z některých) vytvoříme jeden směsný vzorek. Při odběru je třeba získat všechnu měl, napadanou na podložku na dně. Není přípustné odebírat měl přímo ze dna pouze jejím vymetáním. Na podložky padá v zimě jednak měl, ale i mrtvolky včel. Mrtvolky se v tomto případě nevyšetřují, proto je třeba z měli mrtvé včely odstranit. Je-li na podložce jen několik mrtvolek, vyberou se snadno. Při větším množství včel v měli je nejvhodnější všechnu měl z podložky přesypat přes mřížku nebo cedník s dostatečně velkými oky, aby propadli roztoči.

Vysušení vzorku

Pokud se použijí papírové tubusy nebo vhodné papírové krabičky nebývá problém s plesnivěním vzorků. Jinak je nezbytně nutné, měl po odběru vysušit, aby neplesnivěla. Měl nejlépe uschne na novinách při běžné teplotě. Nesušte měl na topení. Jinak se vosk ohřeje a slepí. Pokud měl zůstane v hrudkách, nelze z ní zjistit skutečný počet roztočů.

Vhodné obaly

Vysušené vzorky sesypeme do obalů. Zavedené jsou kelímky od jogurtů a podobných produktů, uzavřené prodyšnou tkaninou, která je fixována nejlépe gumičkou. Naprosto nevhodné jsou řídké tkaniny, jako záclony. Měl se pak při přepravě sype ven.

Značení obalů

Obal označte  jménem chovatele, reg.číslem stanoviště a počtem včelstev. Na obal můžete dále uvést reg.číslo chovatele, nicméně pro jednoznačnou identifikaci vzorku plně postačují předchozí 3 údaje.

Zcela nevhodné obaly:

− plastové nebo papírové sáčky a obálky
− plastové nebo kovové krabičky
− obaly přelepované různými páskami

V takových obalech měl zplesniví nebo tvoří hrudky, je slepená, případně slisovaná. Výsledek vyšetření takové měli je velmi nepřesný, pokud lze vzorek vůbec vyšetřit.

                                                                            Štefan Ondák

PS: Článek byl mírně modifikován dle námitek zdravotního referenta.