Zpráva vedoucího včelařského kroužku za rok 2016

Včelařský kroužek mládeže ZO ČSV Vyškov

                Psal se rok 2009 a já jsem se stal včelařem a členem ČSV, z.s., základní organizace Vyškov. Nevím přesně dne ani měsíce, ale jednatel  organizace, p. Jan Alán, přišel na schůzi výboru s nápadem založit kroužek mladých včelařů.

Asi vzhledem k tomu, že jsem byl nový, relativně mladý a tím pádem i perspektivní člen výboru, byl jsem demokraticky vybrán jako jeho vedoucí.

A tak to všechno začalo dne 1.června 2010.

Rozhodli jsme se jít cestou kvality a ne kvantity. Chtěli jsme mít v kroužku děti, které mají hlavně o tento „koníček“ zájem. Samozřejmě to mělo a má své úskalí a to hlavně v tom, že počet členů kroužku nepřesáhl dvouciferné číslo.

Kroužek byl papírově a personálně na světě a co dál?

Kde bude mít své zázemí v době nevlídného počasí a hlavně v zimním období?

Kde budou mít umístěná své včelstva, které jim budou připravovat radostné ale i nepředpokládané trpké chvíle?

Zázemí jsme pro kroužek nalezli hned, stačilo se jenom obrátit na DDM Vyškov, v současnosti MAJÁK-SVČ  Vyškov. Spolupráci s vedením SVČ je na velmi dobré a profesionální úrovni.

A co Včely?

Tam se nabízely 2 možnosti a to ZOO Park Vyškov nebo v té době SZeŠ Vyškov. Nakonec nám s možností umístění včelstev na svém pozemku vyšla vstříc SZeŠ Vyškov, v současné době SOŠ a SOU Vyškov.  Umožnili nám umístění včelstev na svém pozemku pro praktický výcvik svých studentů v oboru zemědělství, na statku na Brněnské ulici. Spolupráce s vedením školy je velmi dobrá.

Jak probíhá činnost kroužku.

Samozřejmě činnost kroužku má svoje specifika vzhledem k průběhu životního cyklu včelstva. Od jara do podzimu se snažíme poznávat zákonitosti života včel, koncem léta se těšíme, jak vytočíme med.

Pak samozřejmě včelám poděkujeme a dodáme jim zásoby na zimu a děláme všechno pro to, aby úspěšně přezimovali.

V zimě se připravujeme teoreticky a připravujeme pomůcky a materiál, který budeme potřebovat z jara pro úspěšný rozvoj včelstva.

Samozřejmě se připravujeme i na různé akce , propagující včelařství. Myslím si, že hodně lidí si nás pamatuje z akce, kterou organizuje MAJÁK-SVČ Vyškov, pod názvem „Vánoční dílničky“, kde si děti a i jejich rodiče, mohou vyrobit svíčky a vánoční ozdoby ze včelího vosku.

Čím dalším se můžeme pochlubit?

Český svaz včelařů každoročně organizuje pro mladé včelaře, členy kroužků, dovedností soutěž pod názvem „Zlatá včela“.

Cílem této soutěže je aby děti mohli nějakým způsobem prezentovat své znalosti a dovednosti, které získali pod vedením svých vedoucích.

Soutěž je organizovaná ve dvou kolech a to oblastních a pak celostátním, které se koná v centru vzdělávání včelařů ČR a to v Nasavrkách.

Samozřejmě snem každého vedoucího kroužku je účast jeho svěřence v celostátním kole a to se nám v tomto roce podařilo.

Karel SRNA se v oblastním kole, které se dne 23.4.2016 konalo v Neslovicích u Brna, umístil na 2.místě a vybojoval jsi tak účast na celostátním kole ve dnech 20.-22.5.2016 v Nasavrkách. Soutěže se zúčastnilo celkem 82 soutěžících a na celostátní kolo postupovali jenom soutěžící z 1. A 2.místa.

Soutěže se zúčastnila i Lenka KAMENÍKOVÁ, která obsadila 16.místo.

Co říct závěrem?

Nechci používat již tolik zmiňované fráze, že bez včel bychom asi neexistovali, ale chtěl bych se zmínit o tom, co včely přinášejí dětem.

Především je to jejich jiný pohled na přírodu samotnou, zájem o vzájemnou propojenost člověka a přírody, zkrátka jde o „JINÝ POHLED NA SVĚT KOLEM NICH“.

Vedoucí kroužku

Ing. Štefan Ondák

Vánoční dílničky na DDM Vyšškov
soutěž Zlatá včela 2016 – Oblastní kolo v Neslovicích (praktická část) Lenka Kameníková
soutěž Zlatá včela 2016 – Oblastní kolo v Neslovice, Karel SRNA – 2.místo, postup na celostátní kolo ve dnech 20.5.-22.5.2016 v Nasavrkách