Aktuality ze včelařského kroužku (2021)

Chtěl bych Vás, po dlouhé době, informovat o činnosti kroužku.

Jako všechno v dnešní době i činnost kroužku ovlivnili opatření ohledně Covid-19.Ze začátku činnost probíhala celkem pravidelně, výhodou bylo to, že opatření byly mírnější pro činnost ve venkovním prostoru.

Postupem času, když žáci škol zůstali doma, se tento jev projevil i v účasti členů kroužku až jsem zůstal v kroužku bez dětí a s činnosti kolem včel mi pomáhali dospělý včelaři, kteří měli zájem získat zkušenosti a další informace ohledně včel a včelařství.

Práce ve včelstvech byly prováděny dle potřeb a zákonitostí včelařského roku.

Po uvolnění opatření Covid-19 a zahájení nového školního roku jsem předpokládal, že se vše vrátí do starých kolejí ale opak je pravdou.

Děti ztratili zájem o některé kroužky čehož důkazem je i konzultace s pracovníky SVČ Maják.

Vzhledem k této skutečnosti jsem hledal další možnosti „záchrany kroužku“ a oslovil jsem ředitele školy ZŠ Morávkova, který byl celkem nadšený a rozhodl se, že na jeho škole by mohl fungovat i včelařský kroužek.

Ve spolupráci se SVČ Maják byl vytvořen letáček o včelařském kroužku a byl rozdán žákům školy a koncem září bychom mohli znát výsledek naši snahy.

Stanoviště a počet včelstev:

  1. SVČ Maják Vyškov – 4 včelstva (v současné době jsou včelstva přestěhované na Brněnskou z důvodu opravy střechy na balkóně)
  2. Brněnská (statek) – 4 včelstva
  3. Opatovice – 7 včelstev

Vedoucí včelařského kroužku
Ing. Štefan Ondák