Zlatá včela 2015

Oblastní kolo soutěže.

Dne 25. 4. 2015 se členové včelařského kroužku zúčastnili oblastního kola soutěže „Zlatá včela“.

Organizaci soutěže se zhostili včelaři Brněnska v prostorách základní školy Vejrostova 1, Brno.

Zadoprovodu Štefana Ondáka vyrazili členové kroužku Karel SRNA, Lenka KAMENÍKOVÁ a Jiří TRNEŇÝ do místa konání soutěže.

Soutěž má tradiční průběh a tak i tady, po prezentaci jsme obdrželi propagační materiály, chutnou snídaní a pak jsme jenom čekali na zahájení soutěže.

Po slavnostnímnástupu byli soutěžící rozdělení do skupin a soutěž zahájená teoretickou části – písemným testem.

Po ukončení písemného testu soutěžící odcházeli po skupinách na další část a tou byla praktická část.

Jednalo se o tyto pracoviště: včelařské pomůcky, rozpoznávání rostlin, praktická činnost v úlu a mikroskopování.

Rozhodčí na těchto pracovištích byli vedoucí kroužků. Objektivita byla zabezpečena tím, že vedoucí kroužku nemohl hodnotit své členy kroužku. Moje maličkost hodnotila rozpoznávání včelařských pomůcek.

Všechny pracoviště byly v prostorách základní školy a tak soutěž pěkně probíhala podle harmonogramu

Organizace soutěže perfektně fungovala a po vydatném obědě jsme se v plánovaném čase shromáždili k vyhlášení výsledků a ukončení soutěže.

Na závěr jsme si zpříjemnilinamáhavý den návštěvou technického muzea a odreagovali se v herně muzea, kde jsme prakticky vyzkoušeli fungování fyzikálních zákonů.

A jak se umístili naši členové kroužku?

                Karel Srna – 5. místo

                Jiří Trněný – 12. místo

Lenka Kameníková – 22. místo