Zlatá včela 2013

Regionální kolo soutěže „Zlatá včela“.

                Dne 4. 5. 2013 se členové včelařského kroužku zúčastnili regionálního kola soutěže pod názvem „Zlatá včela“.

Za doprovodu vedoucího kroužku Štefana Ondáka vyrazili členové kroužku Karel SRNA a Lenka KAMENÍKOVÁ brzo ráno do místa konání soutěže, kterým byly Mikulovice u Znojma (Jiří Trněný se soutěže nemohl zúčastnit ze zdravotních  důvodů).  Po slabých 2 hodinách cesty jsme dorazili na místo konání soutěže.

Prezentace proběhla v prostorách ZŠ Mikulovice, kde jsme v prostorách školní jídelny posnídali.

Soutěž byla rozdělená na 2 části: teoretickou a praktickou.

Po slavnostním nástupu a přivítáním starostou obce byli soutěžící rozdělení do skupin a soutěž zahájená teoretickou části – písemným testem.

Po ukončení písemného testu soutěžící odcházeli po skupinách na další část a tou byla praktická část.

Praktická část probíhala na pracovištích včelařské stezky a měla tyto pracoviště: včelařské pomůcky, rozpoznávání rostlin, praktická činnost v úlu a mikroskopování. Rozhodčí na těchto pracovištích byli vedoucí kroužků. Objektivita byla zabezpečena tím, že na pracovištích byli 3 rozhodčí a vedoucí kroužku nemohl hodnotit své členy kroužku.

Počasí nám přálo a po celkem krásné procházce včelařskou stezkou jsme poobědvali a čekali na vyhodnocení. Čekání jsme si krátili sledováním animovaného filmu o včelách.

Po vyhodnocení soutěže jsme se společně vyfotili, navštívili krokodýlí farmu a vyrazili na cestu domů.

A jak se umístili naši členové kroužku?

Soutěže se zúčastnilo celkem 52 soutěžících a umístění členů kroužku:

                Karel Srna – 17. místo

                Lenka Kameníková – 35. místo