Historie spolku

Včelařský spolek ve Vyškově

Vyškovský včelařský spolek patří mezi nejstarší včelařské spolky na Moravě. Z podnětu dědického učitele Ludvíka Fialy byla 26.září v roce 1897 konána v Besedním domě ve Vyškově včelařská schůze za účasti 70 včelařů až z Prostějovska a Přerovska. O včelaření mluvil prof. J. Svoboda z Brna a po jeho přednášce byl zvolen zařizující výbor . Učitelem Fialou přečten návrh stanov včelařského spolku.

V té době byl již na Moravě Zemský včelařský spolek s 317 členy, Lipnické bratrstvo včelařské, Včelařský spolek Frenštátský, včelařský spolek Podhoran pro jihozápadní Moravu, spolek Náměšťský a včelařské družstvo v Bučovicích, vedené nadučitelem Josefem Jarošem z Milonic, které bylo v r. 1898 ustavené jako včelařský spolek pro okres bučovický.

Stanovy vyškovského spolku byly schváleny 24.listopadu 1897 a k ustavení spolku došlo 27. prosince 1897 za účasti asi 50 včelařů. Po zprávě učitele Fialy se přihlásilo do spolku 32 členů a byl zvolen první výbor:

předsedou            Stanislav Kulíšek z Vyškova
místopředsedou  František Axman, nadučitel z Račic
jednatelem           Ludvík  Fiala
pokladníkem        Jan Smutný z Vyškova
revizory účtů        Jan Žák (nadučitel z Dědic),František Uhlíř (nadučitel ze Lhoty)

dalšími členy výboru byli zvoleni :

P. František Vaculík, farář drysický
J. Kroupa, rolník z Drysic

Náhradníky pak: Vincenc Crhonek, rolník z Dědic
Josef Schleifer.

Pokud bychom chtěli zjišťovat vývoj včelařství na Vyškovsku před založením spolku, jsme odkázáni především na úryvkovité záznamy ve školních kronikách, pokud byli nadučitelé včelaři. Mezi těmito vynikal Antonín Placher (do r. 1896 nadučitel ve Vážanech Královopolských, od r. 1896 nadučitel a později ředitel měšťanky v Ivanovicích), který se zasloužil o získání 15 členů pro včelaření a o vybavení 140 úly. Pro národopisnou výstavu v Praze připravil vzornou expozici o vývoji včelařství na Vyškovsku, za níž byl vyznamenán bronzovou výstavní medailí.

Protokoly Včelařského spolku vyškovského se dochovaly od r. 1902. Nejstarší období vyškovského spolku nese pečeť výrazné osobnosti Fialovy. Ludvík Fiala se stal včelařem teprve v r. 1895 ve svých 33 letech.

Za dva roky je však již učitelem včelařství na zimní hospodářské škole a v r. 1897 podniká studijní včelařskou cestu po Německu, téhož roku se stává prvním diplomovaných učitelem včelařství na Moravě. V r. 1898 podniká druhou studijní cestu po Rakousku, Srbsku, Itálii a Švýcarsku. Roku 1899 zakládá na Ferdinandsku první plemennou a oplozovací stanici, stává se  redaktorem Včely moravské a zakládá Družinu přátel plemenného chovu včel.

Především z Fialova podnětu se  vyškovský včelařský spolek podílí na včelařské výstavě v Blatné v roce 1900, v Třebíči r.1901, v Táboře a ve Vyškově r. 1902. Tehdy byl předsedou spolku P. František Vaculík z Drysic.

Rozvrstvení včelařů podle obcí a povolání bylo následující:
Z 96 členů včelařského spolku bylo:

 • 34 rolníků
 • 28 učitelů
 • 9 kněží
 • 6 živnostníků
 • 5 úředníků,
 • u jiných povolání po 1 – 2.

Nejvíce včelařů je:

 • Ve Vyškově        14
 • v Dědicích            6
 • v Drysicích           8
 • v Topolanech        5
 • po 4 v Pustiměři,Vážanech Kr.,Želči
 • po 3 v Hošticích, Orlovicích, Pístovicích, Švábenicích,  Rousínově
 • po 2  ve Chválkovicích, Ivanovicích, Drnovicích, M.Málkovicích, Nosálovicích, Něm.Prusích
 • po 1 v Dražovicích (P.Stojan),Blažovicích, Bohdalicích, Herolticích, Hamiltonech, Ježkovicích, Křižanovicích, Manerově, Mor.Prusích, Novosadech, Němčicích, ve Lhotě,Odrůvkách,Opatovicích, Radslavicích,Rychtářově, Rybníčku.

Vyškovská včelařská výstava  v r. 1902 byla obeslána 75 vystavovateli a při výstavě byl ve Vyškově uspořádán sjezd delegátů Ústředního spolku, sjezd včelařských spolků ze střední Moravy a kurz pro učitele hospodářských škol.

V r. 1903 byl zvolen předsedou spolku P.J.Ostrčil z Drnovic, místopředsedou nadučitel Antonín Novotný z Vyškova, hospodářem St.Kulíšek z Vyškova, pokladníkem R.Zahradníček z Vyškova, jednatelem opět L. Fiala.

V r. 1904 se stává členem výboru učitel hospodářské školy Josef Machař. Ludvík Fiala vystupuje z výboru a jednatelství po něm přebírá Jan Machař, učitel z Hoštic.

Vypracoval Ing.Rek Jan

Napsat komentář