Zasedání výboru dne 15.5.2023

Účast: 5 členů, 2 omluveni

Schůze výboru proběhla v hotelu Dukla.

Hlavním programem schůze bylo:

 1. Stav objednávky léčiv pro rok 2023
 2. Medový den ZOO park
 3. Výlet

Průběh schůze:

 1. Zdravotní referent informoval o stavu objednávky léčiv pro včelaře ze sloučené ZO Hamiltony.

Objednávka byla provedena a léčiva budou distribuovány včelařům před zahájením léčení dle doporučení ČSV prostřednictvím důvěrníků.

 1. Dne 10.6.2023 proběhne v ZOO parku tradiční medový den.

Předseda ZO zveřejní na stránkách ZO informace k medovému dni.

 1. Výbor schválil organizaci výletu pro včelaře a jejich rodinné příslušníky na den 9.9.2023.

Akci připraví jednatel ZO, členové ZO budou včas informování o zaměření výletu a cenové relaci zájezdu.

 1. Příští schůze výboru se koná  19. 6. 2023.

jednatel ZO Vyškov – Štefan Ondák

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zasedání výboru dne 9. 3. 2023

Účast: 5 členů, 2 omluveni

Schůze výboru proběhla v hotelu Dukla.

Hlavním programem schůze bylo:

 1. Převod finančních prostředků po sloučení ZO Vyškov a ZO Vyškov-Hamiltony
 2. Výsledky vyšetření na varroázu
 3. Přijetí nového člena
 4. Setkání včelařů dne 25. 3. 2023
 5. Dotace pro výsadbu keřů – obec Vážany

Průběh schůze:

 1. Předseda informoval o převodu finančních prostředků z účtu ZO Vyškov-Hamiltony na účet ZO Vyškov.

Jednatel ponechal u sebe částku v hotovosti ve výši 4 206,-kč, která bude předána do pokladny organizace a to z důvodu, že nebyla na schůzi přítomna pokladní.

 1. Zdravotní referent informoval o výsledcích vyšetření na varroázu a výsledky rozešle důvěrníkům, kteří zabezpečí předání léčiva pro provedení nátěru plodu.
 1. Výbor schválil přijetí nového člena ZO:

František Krček – Topolany

 1. Výbor rozhodl o zrušení akce „Setkání včelařů“ plánované na den 25. 3. 2023

Důvod: Jednatel, z pracovních důvodů, nebyl schopen včas zabezpečit veškeré náležitosti zdárného průběhu akce.

Výbor přijal opatření pro uskutečnění akce schválené v plánu činnosti pro rok 2023 a to:

 • v červnu 2023 ustanovit minimálně 3-členou komisi pro přípravu akce
 • v září předložit  návrh programu akce
 • v říjnu rozeslat pozvánky
 1. Jednatel informoval výbor, že na Jihomoravský kraj byla podaná žádost o dotaci na vysázení keřů v obci Vážany a to z dotačního programu JMK –„Podpora výsadby medonosných keřů a dřevin.

Příští schůze výboru se koná  20. 4. 2023.

jednatel ZO Vyškov – Štefan Ondák

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Pozvánka na kurz včelaření

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Plán činnosti ZO ČSV Vyškov na rok 2023

P.č.Název akceTermínOrganizujeMísto konáníOdpovídá
1.Zasedání výboru (mimo měsíců červenec a srpen)každé první pondělí v měsíciVýbor ZO VyškovHotel Duklajednatel
2.Objednávka léčivúnorZO VyškovTermíny budou stanoveny a oznámeny cestou důvěrníkůZdravotní referent, výbor,
důvěrníci
3.Účast na výstavě ČSCH VyškovDubenČeský svaz chovatelů VyškovProstory ČSCH Vyškov u vlakového nádražívýbor
4.Chovatelský den S Ing. Oldřichem VeverkouKvěten-červenČSV ZO Vyškovprostory ZOO Parku Vyškovpředseda
5.Kurz pro začínající včelařeKvěten-červenČSV ZO Vyškovprostory ZOO Parku VyškovIng. Ivo Peloušek
6.Kurz včelaření na rámcích různých rozměrůKvěten-červenČSV ZO Vyškovprostory ZOO Parku VyškovIng. Ivo Peloušek
7.Účast na „Medovém dnu“červenZOO Park Vyškovprostory ZOO Parku Vyškovpředseda
8.Zájezdsrpen-záříČSV ZO Vyškovvýbor
9.Hlášení o počtu včelstev k 1.9.2021Do 15.9.2023Včelaři samostatně !!!
(toto potvrzení se nebude odevzdávat společně se žádosti o dotaci 1.D)
Hlášení zasílat na svaz chovatelů elektronicky nebo písemněČlenové samostatně
10.Dotace 1.D – odevzdání žádostí důvěrníkůmDo 11.9.2023důvěrnícipředseda, jednatel
11.Dotace 1.D – odevzdání žádostí jednateliDo 14.9.2023důvěrnícijednatel
12.Setkání výboru s důvěrníky14.9.2023ČSV ZO VyškovVyškov – Marchanicejednatel, zdravotní referent
13.Přednáška pro veřejnostříjenČSV ZO VyškovKnihovna K.Dvořáčkavýbor
14.Společenský večer25.11.2023ČSV ZO VyškovHotel Duklavýbor
15.Žádosti o dotace a dary pro ZO Vyškov na rok 2024Listopad 2023Výbor ZO Vyškovjednatel
16.Léčení včelstev aerosolemListopad-prosinecZO VyškovStanoviště včelstev dle objednávkyDůvěrníci
Uhlíř, Peloušek
17.Léčení včelstev dle nařízení Státní veterinární správyceloročněZáznam o léčení včelstev vede chovatel včelStanoviště včelstevČlenové
18.Příprava vyúčtování dotací za rok 2023prosinecVýbor ZO Vyškovjednatel
19.Vyčištění podložek pod úly pro odběr vzorků mělí pro vyšetření včelstev na VarroázuDo 31.12.2023Členové – chovateléStanoviště včelstevčlenové
20.Odevzdání vzorků mělí na vyšetření včelstev na VarroázuÚnor 2024ZO VyškovTermíny budou stanoveny a oznámeny cestou důvěrníkůZdravotní referent, výbor,
důvěrníci
21.Výroční členská schůze27. 1. 2024ZO VyškovHotel Duklavýbor
22.Zaplacení členských příspěvků na rok 2022Bude upřesněnoZO VyškovPlatba bezhotovostně na účet ZO Vyškov nebo v hotovosti důvěrníkům při vyplácení dotace 1.Dčlenové
23.Včelařský kroužekSchůzky každá středa  ZO Vyškov
Kroužek je určen pro mládež
i dospělé
ZŠ Morávkova 
14.00 – 15.00 hod.
Středisko volného času Maják Vyškov
16.00 – 17.00 hod.
Vedoucí kroužku – Štefan Ondák
24.Internetová stránka ZO Vyškovceloročněhttps://www.vcelari-zo-vyskov.czSprávce internetové stránky
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zápis z výroční členské schůze za rok 2022

Výroční členská schůze byla dle „Plánu činnosti na rok 2022“ svolána výborem ZO dle stanov ČSV,  z.s.

Program: uložen v dokumentech k výroční členské schůzi za rok 2022

Průběh: schůze byla zahájena v 10.00 hod.

              Z důvodu, že nebyla usnášeníschopná byla  dle  stanov ČSV, z.s. , čl. 12, odst. 7 ukončena a předseda ZO zahájil náhradní výroční členskou schůzi s programem totožným s programem svolané řádné výroční členské schůze.

              Náhradní výroční členská schůze byla zahájena v 10.30 hod.

Na úvod schůze byla minutou ticha uctěna památka členů organizace zesnulých v roce 2022.

Následovala volba návrhové komise (předseda př. Ficnar, členové př. Vrtílek, př. Vašková).

Jednatel informoval výroční členskou schůzi, že je přítomno 59 členů, co je více než 1/4 členů a výroční členská schůze je usnášeníschopná.

Následovalo schválení programu výroční členské schůze, která se tímto programem začala řídit.

Výroční členskou schůzi řídil předseda ZO.

Bylo předneseno:

 • zhodnocení roku 2022 a statistika – předseda
 • zhodnocení činnosti roku 2022 – jednatel
 • zpráva zdravotního referenta za rok 2022 – př. Topor
 • zpráva vedoucího kroužku za rok 2022 – př. Ondák
 • zpráva o hospodaření za rok 2022 – př. Schutzová
 • zpráva kontrolní komise za rok 2022 – př. Vojtková

Byly předneseny návrhy výboru ZO:

 • odměny funkcionářům na rok 2023
 • finanční rozpočet na rok 2023
 • plán činnosti na rok 2023
 • na úhradu 80% nákladů členům včelařského kroužku
 • znění smlouvy o sloučení ZO Vyškov a ZO Hamiltony

Diskuze k předloženým zprávám a návrhům výboru:

př. PELOUŠEK

 • seznámil přítomné s předběžnými podmínkami konání kurzu pro včelaře a požádal přítomné o zapojení do akce „Medový den v ZOO parku „ a to účastí na degustaci medu od včelařů Vyškovska

př. Ondák

 • podal vysvětlení k smlouvě o sloučení ZO Vyškov a ZO Hamiltony ohledně změn v programu CIS

př. Topor

 • vysvětlil administrativní kroky, které provede okresní organizace po sloučení ZO Vyškov a ZO Hamiltony

jednatel ZO předložil př. Matuškovi k nahlédnutí tyto doklady:

př. Vičan

 • požádal o změnu termínu konání příštích výročních členských schůzí z důvodu, že stanovený termín se shoduje s termínem pololetních prázdnin na ZŠ a tato skutečnost ovlivňuje účast členů na výroční schůzi

př. Ondák

 • vzhledem ke skutečnosti, že změna termínu konání výroční schůze byla podpořena většinou členů, v plánu činnosti na rok 2023 se změní termín konání výroční členské schůze

př. Kramplová

 • dotaz na možnost nákupu cukru pro zakrmení včel prostřednictvím základní organizace (množstevní sleva pro členy)

př. Peloušek

 • reagoval na dotaz př. Kramplové a bude se snažit vytvořit dotazník ohledně zájmu členů o nákup cukru a invertu
 • na základě objednaného množství zjistí cenu za 1kg cukru a invertu, tuto skutečnost sdělí zájemcům o nákup cukru

př. Vašková

 • sdělila členům organizace, že tento rok nebude nakupovat do obchodu Včelka mezistěny a bude probíhat jenom výměna za vosk

př. Novotný

 • sdělil, že obecný úřad projevil zájem o možnost výsadby stromů, keřů a rostlin pro včely

př. Ondák

 • reagoval na dotaz př. Novotného a sdělil mu, že v souladu s podmínkami dotace Jihomoravského kraje základní organizace podá žádost o čerpání dotace

Přestávka: v trvání 10 minut

Po přestávce návrhová komise předložila výroční členské schůzi návrh usnesení a proběhlo hlasování.

Průběh hlasování:

 • pro – 59 z přítomných členů
 • proti – 0 z přítomných členů
 • zdržel se hlasování – 0 z přítomných členů

Výroční členská schůze vzala na vědomí:

 • zhodnocení roku 2022
 • zprávu zdravotního referenta za rok 2022
 • zprávu vedoucího včelařského kroužku za rok 2022

Výroční členská schůze schválila:

 • zprávu o hospodaření za rok 2022
 • zprávu kontrolní komise za rok 2022
 • odměny funkcionářů na rok 2023
 • plán činnosti na rok 2023
 • finanční rozpočet na rok 2021
 • uhradit pro školní rok 2023/24 členům včelařského kroužku 80% provozních nákladů spojených s využíváním prostorů k činnosti kroužku na SVČ Maják
 • smlouvu o sloučení ZO Vyškov a ZO Hamiltony

Na závěr předseda ZO poděkoval členům výboru a důvěrníkům za jejich práci, přítomným členům za účast a výroční členskou schůzi ukončil.

Zapsal: Ing. Štefan Ondák – jednatel

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zápis z členské schůze dne 4. února 2023

Členská schůze byla mimořádně svolána výborem ZO dle stanov ČSV, z.s.

Program: uložen v dokumentech k členské schůzi

Průběh: schůze byla zahájena v 11.45 hod.

              Z důvodu, že nebyla usnášeníschopná byla  dle  stanov ČSV, z.s. , čl. 12, odst. 7 ukončena a předseda ZO zahájil náhradní členskou schůzi s programem totožným s programem svolané řádné členské schůze.

              Náhradní členská schůze byla zahájena v 12.15 hod.

Jednatel informoval výroční členskou schůzi, že je přítomno 70 členů, co je více než 1/4 členů a členská schůze je usnášeníschopná.

Následovala volba návrhové komise (předseda př. Tauš, členové př. Vrtílek, př. Wasserburger).

Hlasování:

pro – 67 členů, proti – 0, zdrželo se – 3

Následovala volba volební komise (předseda př. Lauro, členové př. Vašková, př.Ficnar).

Hlasování:

pro – 67 členů, členů proti – 0, zdrželo se – 3

Následovalo schválení programu členské schůze, která se tímto programem začala řídit. Členskou schůzi řídil předseda ZO.

Předsedou volební komise byly předneseny návrhy:

 1. návrh složení výboru ZO Vyškov
 • Předseda  – Ivo Peloušek

pro – 69 členů, proti – 0, zdržel se – 1

 • Místopředseda  – Lukáš Hrda

pro – 69 členů, proti – 0, zdržel se – 1

 • Jednatel  – Štefan Ondák

pro – 69 členů, proti – 0, zdržel se – 1

 • Pokladník –  Zuzana Schützová

pro – 69 členů, proti – 0, zdržel se – 1

 • Referent pro mládež  – Štefan Ondák

pro – 69 členů, proti – 0, zdržel se – 1

 • Referent pro tlumení včelích nákaz  – Milan Topor

pro – 69 členů, proti – 0, zdržel se – 1

 • Člen výbor – Jaromír Tauš

pro – 69 členů, proti – 0, zdržel se – 1

 1. návrh složení Kontrolní komise
 • Předseda – Marie Vojtková
 • Člen –  Marie Facková
 • Člen – Emília Brunclíková

Hlasování:

pro – 67 členů, proti – 0, zdržel se – 3

 1. návrh jmen včelařských důvěrníků
 • Jiří Novotný
 • Štefan Ondák
 • Ivo Peloušek
 • Milan Topor
 • Marie Vojtková
 • Iveta Vašková
 • Vladimír Uhlíř
 • Radek Kvasnica
 • Lukáš Hrda
 • Miroslav Pivoda
 • Tomáš Pliska
 • Milan Pernický
 • Jozef Lauro

Hlasování:

pro – 53 členů, proti – 0, zdržel se – 13

Diskuze:

př. PELOUŠEK

 • seznámil přítomné s administrativními úkony, které je nutné vykonat po spojení ZO Vyškov a ZO Hamiltony

př. Topor

 • vysvětlil objednávání léčiv pro rok 2023

Přestávka: v trvání 10 minut

Po přestávce návrhová komise předložila členské schůzi návrh usnesení a proběhlo hlasování.

Průběh hlasování:

 • pro – 70 z přítomných členů
 • proti – 0 z přítomných členů
 • zdržel se hlasování – 0 z přítomných členů

Členská schůze schválila:

 • složení výboru ZO
 • složení Kontrolní komise
 • jména včelařských důvěrníků

Na závěr předseda ZO poděkoval členům za účast na schůzi a členskou schůzi ukončil.

Zapsal: Ing. Štefan Ondák – jednatel

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Usnesení z Výroční členské schůze ČSV, z.s. ZO Vyškov

ze dne 4. února 2023 – hotel Dukla

Členové základní organizace berou na vědomí:

 • zhodnocení roku 2022
 • zprávu zdravotního referenta za rok 2022
 • zpráva vedoucího včelařského kroužku za rok 2022

Členové základní organizace schvalují:

 • zprávu o hospodaření za rok 2022
 • zprávu kontrolní komise za rok 2022
 • odměny funkcionářům na rok 2023
 • plán činnosti na rok 2023
 • finanční rozpočet na rok 2023
 • uhradit pro školní rok 2023/24 členům včelařského kroužku 80% provozních nákladů spojených s využíváním prostorů k činnosti kroužku na SVČ Maják
 • Smlouvu o sloučení ZO Vyškov a ZO Hamiltony

Předseda návrhové komise: Lukáš Ficnar

Jednatel: Ing. Štefan Ondák

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Usnesení z Členské schůze ČSV, z.s. ZO Vyškov

ze dne 4. února 2023 – hotel Dukla

Členové základní organizace schvalují:

 1. Složení Výboru ZO Vyškov:
 • Předseda  – Ivo Peloušek
 • Místopředseda  – Lukáš Hrda
 • Jednatel  – Štefan Ondák
 • Pokladník –  Zuzana Schützová
 • Referent pro mládež  – Štefan Ondák
 • Referent pro tlumení včelích nákaz  – Milan Topor
 • Člen výboru – Jaromír Tauš
 1. Složení Kontrolní komise:
 • Předseda – Marie Vojtková
 • Člen –  Marie Facková
 • Člen – Emília Brunclíková
 1. včelařských důvěrníků:
 • Jiří Novotný
 • Štefan Ondák
 • Ivo Peloušek
 • Milan Topor
 • Marie Vojtková
 • Iveta Vašková
 • Vladimír Uhlíř
 • Radek Kvasnica
 • Lukáš Hrda
 • Miroslav Pivoda
 • Tomáš Pliska
 • Milan Pernický
 • Jozef Lauro

Předseda návrhové: Jaromír Tauš                            

Jednatel: Ing. Štefan Ondák

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Pozvánka na výroční členskou schůzi

V sobotu dne 4. února 2023 se bude konat Výroční členská schůze ZO Vyškov

Místo konání: hotel Dukla – I. patro

Zahájení: 10.00 hod.

Program:

 • 10.00 – 11.30 výroční členská schůze
 • 11.45 – 12.45 členská schůze ke sloučení ZO ČSV Vyškov a ZO ČSV Vyškov – Hamiltony do jedné organizace.
 • 13.00 oběd

Účast členů nutná.

výbor ZO Vyškov

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zasedání výboru dne 6. 12. 2022

Účast: 6 členů, 1 omluven

Schůze výboru proběhla v hotelu Dukla.

Hlavním programem schůze bylo:

 1. Dořešení dotace na propagaci základní organizace
 2. Vyúčtování dotací
 3. Žádosti o dotace pro rok 2023
 4. Změna důvěrníka
 5. Přijetí nových členů

Průběh schůze:

 1. Pí. Vašková seznámila členy výboru s průběhem čerpání dotace na propagaci ZO  a to s výrobou triček pro členy ZO a členy včelařského kroužku.

Celkem bylo objednáno 71 ks triček.

 1. Jednatel předložil výboru ke schválení vyúčtování dotací pro obce Vážany a Hlubočany.

Obsah vyúčtování byl schválen a jednatel zabezpečí odeslání na obecné úřady.

 1. Jednatel seznámil výbor s odesláním žádostí o dotace pro rok 2023 na obecní úřady a zemědělské družstva , které nám přispívají na činnost ZO každým rokem.
 1. Výbor schválil návrh předsedu o ustanovení p. Vladimíra Uhlíře důvěrníkem za zesnulého Jana  Alána.
 1. Výbor schválil přijetí nových členů ZO:
 • Miroslav Červenák – Topolany
 • Stanislav Kaňa – Vyškov
 • Jana Turčanová – Vyškov

Příští schůze výboru se koná 9.1.2023.

jednatel ZO Vyškov – Štefan Ondák

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář