Plán činnosti ZO ČSV Vyškov na rok 2024

P.č.Název akceTermínOrganizujeMísto konáníOdpovídá
1.Zasedání výboru
(mimo měsíců červenec
a srpen)
každé první pondělí v měsíciVýbor ZO VyškovHotel Duklajednatel
2.Objednávka léčiv
únor
Výbor ZO VyškovTermíny budou stanoveny a oznámeny cestou důvěrníkůZdravotní referent, výbordůvěrníci
3.Účast na výstavě ČSCH Vyškovdle dohodyČeský svaz chovatelů VyškovProstory ČSCH Vyškov u vlakového nádražívýbor
4.Společenský večer6. 4. 2024ČSVZO VyškovHotel Duklavýbor
5.Chovatelský den
S Ing. Oldřichem Veverkou
Květen-červenČSV ZO Vyškovprostory ZOO Parku Vyškovpředseda
6.Kurz pro začínající včelařeDuben-červenČSV ZO VyškovProstory ZOO Parku VyškovIng. Ivo Peloušek
7.Kurz včelaření na rámcích různých rozměrůDuben-červenČSV ZO VyškovProstory ZOO Parku VyškovIng. Ivo Peloušek
8.Účast na „Medovém dnu“červenZOO Park VyškovProstory ZOO Parku VyškovPředseda
9.Včelařská výstava8. 6. 2024ČSV ZO Vyškov + OÚ TopolanyObec TopolanyJednatel, paní Vašková
10.Zájezdsrpen-záříČSV ZO VyškovVýbor
11.Hlášení o počtu včelstev
k 1. 9. 2024
Do
15. 9. 2024
Včelaři samostatně!!!
(toto potvrzení se nebude odevzdávat společně se žádostmi
o dotaci 1. D)
Hlášení zasílat na svaz chovatelů elektronicky nebo písemněČlenové samostatně
12.Dotace 1. D – odevzdání žádostí důvěrníkůmDo
20. 9. 2024
důvěrnícipředseda, jednatel
13.Dotace 1. D – odevzdání žádostí jednateliDo
21. 9. 2024
důvěrníciJednatel
14.Setkání výboru s důvěrníky21. 9. 2024ČSV ZO VyškovBude upřesněnojednatel, zdravotní referent
15.Přednáška – Klíckování matek21.9.2024ČSV ZO VyškovHotel Duklavýbor
16.Přednáška pro veřejnostlistopadČSV ZO VyškovKnihovna K. DvořáčkaVýbor
17.Společenský večer23. 11. 2024ČSV ZO VyškovHotel DuklaVýbor
18.Žádosti o dotace a dary pro ZO Vyškov na rok 2025ListopadVýbor ZO Vyškovjednatel
19.Léčení včelstev aerosolemListopad-prosinecČSV ZO VyškovStanoviště včelstev dle objednávkyDůvěrníci
Uhlíř, Peloušek
20.Léčení včelstev dle nařízení Státní veterinární správyceloročněZáznam o léčení včelstev vede chovatel včelStanoviště včelstevČlenové
21.Příprava vyúčtování dotací za rok 2024prosinecVýbor ZO Vyškovjednatel
22.Vyčištění podložek pod úly pro odběr vzorků mělí pro vyšetření včelstev na VarroázuDo
31. 12. 2024
Členové – chovateléStanoviště včelstevčlenové
23.Odevzdání vzorků mělí na vyšetření včelstev na VarroázuLeden -únor 2025ČSV ZO VyškovTermíny budou stanoveny a oznámeny cestou důvěrníkůZdravotní referent, výbor,
důvěrníci
24.Výroční členská schůze
A volba nového výboru
25. 1. 2025ČSV ZO VyškovHotel Duklavýbor
25.Zaplacení členských příspěvků na rok 2025Do
30. 11. 2024
ČSV ZO VyškovPlatba bezhotovostně na účet ZO Vyškov nebo v hotovosti důvěrníkůmčlenové
26.Včelařský kroužekSchůzky každá středa  ČSV ZO Vyškov
Kroužek určen pro mládež
 i dospělé
Středisko volného času Maják Vyškov
16.00 – 17.00 hod.
Vedoucí kroužku – Štefan Ondák
27.Internetová stránka ZO Vyškovceloročněhttps://www.vcelari-zo-vyskov.czSprávce internetové stránky
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zájezd na včelařský jarní veletrh

ČSV  z.s. ZO Vyškov pořádá dne 16. března 2024 zájezd na Včelařský jarní veletrh v Ostravě.

Odjezd :               parkoviště Agrodům Vyškov v 7.00 hod.

Program:            10.00 – 17.00 hod. „Včelařský jarní veletrh“

Oběd :                  na vlastní náklady v objektu výstaviště Černá Louka.

Cena zájezdu:   je 200,- Kč pro člena a 200,- Kč  pro jednoho rodinného příslušníka, mládež do 18 let 100,-Kč.

               V ceně zájezdu je úhrada vstupného.

Návrat:               do 19.00 hod.

                               Doba odjezdu se domluví po příjezdu na výstaviště.

Přihlášky:       do 29. 2. 2024  u p. Ondáka – SMS -na tel. 605569047 nebo stefanondak@seznam.cz

Peníze za zájezd se budou vybírat v den zájezdu před nástupem do autobusu

Přihláška je závazná.

Organizátory veletrhu jsou Černá louka s.r.o. a Včelařský spolek Moravy a Slezska, z.s., jehož cílem je vybudovat tradici tohoto setkání jakožto místa, kde se včelaři, milovníci včel a odborníci seznámí s novinkami, důležitými informacemi, popovídají si s kolegy či předají cenné zkušenosti nejen začínajícím včelařům. Také si zde budou moci nakoupit potřeby a prostředky ke včelaření, výrobky z medu a včelích produktů, zkrátka vše, co potřebují.

Z doprovodného programu se těšte na významné osobnosti z oblasti včelařství, zajímavé přednášky na aktuální témata, všemi oblíbené ochutnávky medů a medoviny. Pro nejmenší jsme přichystali mini koutek pro děti a chybět nebudou ani živé včely a čmeláci! Vítání jsou nejen odborníci a samotní včelaři, ale také milovníci včel, zdravé přírody a lidé, které téma zajímá. 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM na včelařském jarním setkání VČELA!!! 2024

Sobota 16. března 2024

10:00   Invazní rostliny – klady a zápory,

 Doc. Ing. Barbara Stalmachová, Csc., VŠB Ostrava

11:00   Včelaření postavené na vědomostech o problémech včely medonosné,

 Prof. J. Demetry  Paleolog, Uniwersytet  Przyrodniczy w Lublinie

12:00   Ekonomika včelařského provozu,

Ing. František Texl

13:00   Nejenom včela opyluje,

 Dr. Dariusz Teper

14:00   Včelaření v Německu,

 Dr. Benedykt  Polaczek DE, Volná univerzita Berlín

15:30   Izolátory matek v praxi a jejich budoucnost,

   Mgr. Václav Sciskala

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zápis z výroční členské schůze za rok 2023

Výroční členská schůze byla dle „Plánu činnosti na rok 2023“ svolána výborem

ZO dle stanov ČSV,  z.s.

Program: uložen v dokumentech k výroční členské schůzi za rok 2023

Průběh: schůze byla zahájena v 10.00 hod.

Na úvod schůze byla minutou ticha uctěna památka členů organizace zesnulých v roce 2022.

Následovala volba návrhové komise (předseda př. Lauro, členové př. Rek, př. Ficnar).

Jednatel informoval výroční členskou schůzi, že je přítomno 75 členů, co je více než 1/2 členů a výroční členská schůze je usnášeníschopná.

Následovalo schválení programu výroční členské schůze, která se tímto programem začala řídit.

Výroční členskou schůzi řídil předseda ZO.

Bylo předneseno:

 • zhodnocení roku 2023 a statistika – předseda
 • zhodnocení činnosti roku 2023 – jednatel
 • zpráva zdravotního referenta za rok 2023 – př. Topor
 • zpráva vedoucího kroužku za rok 2023 – př. Ondák
 • zpráva o hospodaření za rok 2023 – předseda
 • zpráva kontrolní komise za rok 2023 – př. Vojtková

Diskuze k předloženým zprávám:

  př. Wasserburger – dotaz ohledně organizování Společenského večírku

 • odpověděl předseda s tím, že plánovaný termín 6.4.2024 platí a vysvětlil důvody, proč se večírek nekonal v listopadu 2023

K předloženým zprávám nebyly žádné další připomínky.

Byly předneseny návrhy výboru ZO:

 • odměny funkcionářům na rok 2024
 • finanční rozpočet na rok 2024
 • plán činnosti na rok 2024
 • na úhradu 80% nákladů členům včelařského kroužku

Diskuze k předloženým návrhům výboru:

K předloženým návrhům nebyly žádné připomínky.

Přednáška – téma „Bezpečné ošetřování včelstev“

Po ukončení přednášky pokračovala výroční členská schůze dle schváleného programu.

Diskuze k činnosti ZO:

př. Ondák

 • oznámil přítomným, že na konci roku, kdy mu končí volební období vystupuje ze svazu

př. Peloušek a př. Topor se vyjádřili stejně

 • po tomto sdělení se otevřela volná diskuze o funkčnosti základní organizace a snaze stávajícího výboru zrušení ZO

př. Ondák

 • uvedl názory na zrušení ZO na pravou míru a vysvětlil přítomným, že členové výboru, kteří nechtějí po skončení volebního období dál pracovat ve výboru, tuto skutečnost dávají včas na vědomí členské schůzi s tím, aby se do příští výroční schůze mohli připravit případní kandidáti na funkce ve výboru

Návrhová komise předložila výroční členské schůzi návrh usnesení a proběhlo hlasování.

Průběh hlasování: pro – 75 z přítomných členů,

                            proti – 0 z přítomných členů,

                            zdržel se hlasování – 0 z přítomných členů

Výroční členská schůze vzala na vědomí:

 • zhodnocení roku 2023
 • zprávu zdravotního referenta za rok 2023
 • zprávu vedoucího včelařského kroužku za rok 2023

Výroční členská schůze schválila:

 • zprávu o hospodaření za rok 2023
 • zprávu kontrolní komise za rok 2023
 • odměny funkcionářů na rok 2024
 • plán činnosti na rok 2024
 • finanční rozpočet na rok 2024
 • uhradit pro školní rok 2024/25 členům včelařského kroužku 80% provozních nákladů spojených s využíváním prostorů k činnosti kroužku na SVČ Maják

Na závěr předseda ZO poděkoval členům výboru a důvěrníkům za jejich práci, přítomným členům za účast a výroční členskou schůzi ukončil.

Zapsal: Ing. Štefan Ondák – jednatel

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zasedání výboru dne 4. 12. 2023

Účast: výbor -6 členů, 1 omluven

Schůze výboru proběhla v hotelu Dukla.

Hlavním programem schůze bylo:

 1. Členské příspěvky na rok 2024
 2. Vyšetření na mor včelího plodu
 3. Vyšetření na varroázu
 4. Výroční členská schůze

Průběh schůze:

 1. p .Peloušek informoval přítomné o stavu zaplacení členských příspěvků na rok 2024. Do 30. 11. 2023 nezaplatili 3 členové členský příspěvek a současně požádali o vystoupení ze svazu včelařů.
 2. p. Topor informoval o možnosti vyšetření včelstev na mor včelího plodu. Náklady na vyšetření hradí JMK. Důvěrníci obdrží informace k provedení sběru a odevzdání vzorků k vyšetření.

Odpovídá: p. Topor a důvěrníci

 1. p. Topor předložil návrh harmonogramu odevzdání vzorků mělí pro vyšetření na varroázu. Výbor upřesnil termíny a schválil návrh harmonogramu. Důvěrníci a členové ZO obdrží pokyny k odevzdání vzorků na vyšetření.

Odpovídá: p. Topor a důvěrníci

 1. p. Peloušek podal návrh na změnu termínu konání výroční členské schůze a to z důvodu, že termín se kryje s termínem jarních prázdnin a tato skutečnost by mohla ovlivnit účast členů na schůzi.Výbor schválil změnu konání výroční členské schůze a stanovil termín na 27. 1. 2024. Členové ZO včas obdrží pozvánku na schůzi.

Odpovídá: p. Ondák

Další schůze výboru proběhne dne 8. 1. 2024, na kterou budou pozvání i důvěrníci ZO.

jednatel ZO Vyškov – Štefan Ondák

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zasedání výboru dne 6. 11. 2023

Účast:  výbor -5 členů, 2 omluveni

Schůze výboru proběhla v hotelu Dukla.

Hlavním programem schůze bylo:

 1. Dotace 1.D za rok 2023
 2. Setkání včelařů ZO a sponzorů (ples)
 3. Léčení včelstev aerosolem

Průběh schůze:

 1. Jednatel ZO informoval přítomné o skutečnosti, že veškeré žádosti o dotaci 1.D za rok 2023 byly v termínu odeslány na ČSV prostřednictvím CIS-u.
 1. Vzhledem k obsazenosti prostorů v hotelu Dukla a obsazenosti hudby, bylo „Setkání včelařů ZO a sponzorů“ domluveno na termín 6. 4. 2024.
 1. Léčení včelstev aerosolem v roce 2023 bude probíhat stejně jako minulý rok. Zájemci se nahlásí p .Pelouškovi  a p. Uhlířovi, kteří po vzájemné dohodě se včelařem provedou léčbu. Bižší informace rozešle včelařům p. Peloušek prostřednictvím emailu.

Další schůze výboru proběhne dne 4. 12. 2023

jednatel ZO Vyškov – Štefan Ondák

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Odpověď předsedkyně ČSV na dotaz ohledně výše členského příspěvku na rok 2024

Vážené přítelkyně, vážení přátelé včelaři. Bohužel jsem se nějak neztotožnil s výší příspěvku na člena ČSV a proto jsem oslovil paní předsedkyni ČSV Jarmilu Machovou a požádal jsem ji o vysvětlení. Pravděpodobně se Vám honí hlavou tytéž otázky a s ohledem na čas, který by paní předsedkyně strávila odpověďmi na tytéž dotazy na úkor ČSV, jsem byl požádán o zveřejnění naší vzájemné komunikace. Této žádosti našeho jednatele jsem se rozhodl vyhovět. Níže kopíruji celý obsah naší komunikace, ze které vynechávám osobní údaje. Komunikace je vykopírována z mého emailu, jsem připraven ji v případě potřeby dát k nahlédnutí. Předem se omlouvám za překlepy v mém emailu (píši ho na PC bez české klávesnice), ale text je snad i tak pochopitelný. Tento příspěvek publikuji s vědomím jednatele zo. ČSV Vyškov. Pavel David

Můj dotaz paní předsedkyni ČSV:

Datum: 17.9. 2023 15:45

Vážená paní předsedkyně,
píši Vám tak nějak se smíšenými pocity. Po tom co jsem si přečetl jak svaz hodlá distribuovat peníze za členské příspěvky, mám 100 chutí z něj vystoupit, ale než se dopustím unáhleného rozhohodnutí, chci se Vás zeptat jakým způsobem bude dále distribuován členský poplatek a v jaké výši přispějete jednotlivým základním organizacím.
 
Promiňte mi můj laický dotaz.
Chápu, že ceny vzrostly a tím myslím nejen ceny práce (výplaty), ale i ceny služeb. Proto chápu, že bylo třeba s výší členských příspěvků něco udělat. Co bobužel nechápu a nebo jsem nepochopil, je klíč, podle kterého přerodělujete finance ve spolku.
 
Ze zprávy v příloze vyplývá, že z členského přípěvku 600 Kč dotane 575 kč ČSV, 25 kč pčipadne okresním organizacím, které mají dohlédnout na základní organizace, že včas zaplati poplatky,
 
Má otázka zní, kolik peněz z toho členského přípěvku obdrží základní organizace, které sdružují členy ať už jednotlivce či desitky členů a mají tak nejvíce práce, papírování a uhánění lidí?
 
Chápu, že přes okresní organizace proudí do základních organizací léčiva, ale jinak mi je jejich význam utajen. Jsem členem ČSV, chápu, že každá sranda něco stoji, ale to jakým způsobem jste rozdělili finance v příloze tohoto emailu, to mi přijde jako výsměch všem základním organizacím.
 
S úctou  Pavel David

Odpověď paní předsedkyně:

Datum:

18.9. 2023 19:58

Dobrý večer,
chápu, že je mnoho funkcionářů, kteří zažili jen přerozdělení členského
příspěvku náležejícího do rozpočtu svazu i pro rozpočty základních
organizací a jsou z nové úpravy přerozdělení rozladěni. Pokusím se proto o
vysvětlení, které obdrželi členové RV v rámci rozhodování o členském
příspěvku v březnu t.r..

Podle Stanov ČSV je členský příspěvek vybírán pro činnost ústředí, tj. RV
ČSV a sekretariátu viz čl. 24 odst. 2 písm. k) RV stanovuje zásady tvorby
členských příspěvků, rozdělení členských příspěvků, výši členských
příspěvků, které jsou základní organizace povinny odvádět do rozpočtu
svazu, a termín jejich splatnosti.
V 90. letech byl členský příspěvek na včelstvo do rozpočtu RV přerozdělován
na ZO a OO ČSV. V. sjezd ČSV v r. 1990 rozhodl, že v zájmu podpory osvětové
a přednáškové činnosti bude RV přispívat základním organizacím na tuto
činnost ze svého členského příspěvku. Tento důvod odpadl již v r. 2005, kdy
na přednášky již pamatovala unijní dotace. Základní organizace svých 2,40
Kč na včelstvo používaly nikoli na přednášky, ale na svou činnost, což není
v souladu s účelem. RV proto tento nesoulad na svém březnovém zasedání
narovnal.
Podle jeho rozhodnutí „příděl“ na OO ČSV byl zachován z rozpočtu ústředí.
Stanovy ČSV v čl. 18 odst. 6 i) stanoví, že výbor OO schvaluje po
předchozím projednání v jednotlivých základních organizacích výši příspěvku
základních organizací ve svém obvodu vybíraného na činnost okresní
organizace. K těmto dohodám však často nedochází a jiný zdroj příjmu OO
nemají, nemají svou členskou základnu.
Co se týče ZO podle Stanov ČSV čl. 12 odst. 5 písmeno i) schvaluje členská
schůze část členských příspěvků, která je příjmem základní organizace, může
stanovit také zápisné novým členům svazu. Základní organizace tak mají
možnost si od svých členů vybrat členský příspěvek na svou činnost a to na
člena, na včelstvo, nebo mohou tyto způsoby kombinovat.
Členský příspěvek ve výši 600 Kč byl schválen v této výši proto, že RV
zamýšlel tuto částku jednak zachovat po více let a jednak s ohledem na
snižování a rušení dotací. Na včelstvo bylo rozhodnuto vybírat jen částky
do fondů (Svépomocný fond, Chovatelský fond, celkem 4 Kč).
V r. 2021 došlo ke zrušení dotace na plošnou vzdělávací činnost (časopis
Včelařství, Odborné včelařské překlady). Tato dotace se již nevrátí (bylo
to cca 7,5 mil. Kč a po dva roky jsme financovali Včelařství z centra bez
dotace). Čeká nás nové výběrové řízení na tisk, distribuci a grafiku
Včelařství a to bude za jiné ceny, než ceny dosud vysoutěžené. Snížení
národní dotace 1.D zaznamenalo v r. 2023 snížení o 56% a podle informací
bude dále pokračovat. Přicházíme tak o více než polovinu částky určené na
administraci dotace 1.D. Dále dochází k navyšování režie provozu sídla
svazu, v současné době je sídlo v Křemencové rekonstruováno (práce jsou
monitorovány ve Včelařství). Snažíme se hledat zdroje i u partnerů v rámci
sponzoringu, ale to není nic, co by nám situaci vyřešilo, nic jistého a
dlouhodobého. Snažíme se také o změny našeho centrálního informačního
systému, které nejen ušetří práci našich funkcionářů, ale také ji zlevní.
Udržování funkčního centrálního informačního systému také něco stojí a
příští rok nás po deseti letech používání CISu čeká s ohledem na nutné
přepracování systému náklad minimálně 1 mil. Kč.
Když naši předkové včelaři spořili řadu let peníze na koupi svého domu v
Křemencové, mysleli na zajištění své centrály, která bude pracovat ve svém
a ve prospěch svých členů. Dnes je to naopak, mnoho z našich ZO spoléhá na
financování z centrály. Je to pohodlnější než vybrat potřebné finance od
svých členů tak, jak to předvídají naše stanovy. Asi se Vám to nebude
líbit, ale zkuste se na problematiku podívat z pozice svazu jako celku,
který má mnoho povinností stanovených stanovami, a k výběru členského
příspěvku přistoupit tak, jak to upravují stanovy.
S pozdravem
Mgr. Jarmila Machová
předsedkyně Českého svazu včelařů, z. s.

Další můj dotaz:

18.9. 2023 20:36

Vážená paní předsedkyně,
 
děkuji Vám za Vaši vyčerpávající a mě bohužel nicneříkající odpověď.
V žádném případě nediskutuji o výši členského příspěvku a potřebě sanovat finance a potažmo budovu.
  
Položím tedy otázku jinak, 
Pokud je příspěvek určen pro činnost RV ČSV, proč tedy zněj živíte okresní organizace a na základní se tak nějak zapomnělo.
 
Paní předsedkyně, bez základních organizacích by nebyla ani okresní ani republikový výbor. 1/3 včelařů jsou důchodci. Pokud vy si za příspěvek řeknete 600 kč a základní organizace vybere například 200 kč, je to citelný zásah do rozpočtů lidí, kterým vděčíme za to co máme. Bohužel jste napsala spoustu textu, aniž by jste mi prostému členovi základní organizace vysvětlila, proč se dostává na okresní organizace, ale nikoliv už na ty základní.
Promiňte mi to, ale budu ,mluvit přímo. Základní organizace dokáže bez okresní potažmo republikového výboru docela dobře fungovat. Naproti tomu, ústředí v Křemencově ulici by nebylo bez základnách organizací. Dovolte mi malé přirovnání : Pokud si zaplatím například důchodové pojištění, část sežere stát, část pojišťovna a část inflace a přesto mi nakonec neco zbyde.
Zaplatím členský příspěvek do spolkové kasy a zbydou mi jen oči pro pláč a mohu platit znova základní organizaci.
 
Obávám se toho, že ty pilíře na kterých svaz stojí, se brzy rozpadnou a ve finále zanikne i ČSV.  Přeji Vám brzské prozření a pevně věřím, že Vám Vaši členové základních organizací Vaši křivdu vysvětlí čísly. Chápu, že máte asi hodně moc členů a proto si můžete dovolit hazardovat s jejich členstvím. Snad nedopadne slavný ČSV stejně jako Včelpo a dle mého názoru k tomu má hodně dobře nakročeno.
 
Přeji Vám příjemný večer a děkuji Vám, za Váš čas.
 
S pozdravem Pavel David

Odpověď paní předsedkyně:

Datum:

18.9. 2023 20:52

Přerozdělení na okresy jsem vysvětlila, nemohou si sami vybrat, nemají
členskou základnu a dohoda se ZO většinou nefunguje. Přirovnání pojištění s
členským příspěvkem mi nepřipadá příhodné. K ostatnímu – každý si necháme
svůj názor.
S pozdravem
Mgr. Jarmila Machová
předsedkyně Českého svazu včelařů, z. s.

Moje odpověď:

Datum: 18.9. 2023 21:15

Dobrý večer paní předsedkyně,
 
děkuji Vám za Váš čas a přeji ČSV jenom to nejlepší.
S tou poslední větou s Vámi na 100% souhlasím.
S pozdravem Pavel David

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zasedání výboru dne 2. 10. 2023

Účast:

 • výbor -5 členů, 2 omluveni
 • důvěrníci – 13, 2 omluveni

Schůze výboru proběhla v hotelu Dukla.

Hlavním programem schůze bylo:

 1. Zájezd – Olomouc
 2. Dotace  1.D  pro rok 2023
 3. Členský příspěvek na rok 2024
 4. Organizace setkání včelařů ZO a sponzorů (ples)

Průběh schůze:

 1. Jednatel ZO informoval přítomné o skutečnosti, že na zájezd Flora Olomouc se přihlásilo pouze 12 zájemců z řad včelařů a jejich rodinných příslušníků.

Zájezd byl z důvodu malého zájmu zrušen.

Informace členům ZO bude odeslána emailem a zároveň se provede zrušení dopravy.

Odpovídá: jednatel

 1. S důvěrníky ZO byla projednán stav žádostí o dotaci 1.D pro rok 2023. Byly převzaty žádosti od důvěrníku, upřesněné a dořešení nejasností.

Bohužel se opět objevili v žádostech 1.D i doklady pro ČMCHS – hlášení o počtu včelstev k 1.9.2023.

Podklady pro dotaci 1.D budou zapsány do CISu a hlášení o počtu včelstev zaslány na ČMSCH.

Požadavek na dotaci 1.D bude za základní organizaci odeslán na svaz do 15.10.2023.

Odpovídá: předseda + jednatel

 1. Na schůzi byl projednán příspěvek členů pro rok 2024. Většina členů výboru a důvěrníků s výší členského příspěvku nesouhlasí a přítomní se shodli na tom, že na výroční členské schůzi se budou projednávat podmínky setrvání v ČSV.

 1. Přítomní projednali možnost organizování Setkání včelařů – ples .

Termín byl stanoven na 18. 11. 2023.

Bližší informace obdrží členové ZO emailem a budou zveřejněny i na webových stránkách ZO.

Odpovídá: předseda

Další schůze výboru proběhne dne 6. 11. 2023.

jednatel ZO Vyškov – Štefan Ondák

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Členské příspěvky na rok 2024

Podle směrnice ČSV, z. s. , č 2/2022 o členských příspěvcích, která je platná a účinná schválením RV ČSV dne 20.8.2022 se podle bodu III. VYBÍRÁNÍ, PLACENÍ A ODVOD ČLENSKÝCH PŘÍSPĚKŮ NA KALENDÁŘNÍ ROK 2024 určuje RV ČSV Usnesením ze dne 25.3 2023 takto:

Členský příspěvek na rok 2024 ve výši:

600, 00 Kčroční příspěvek na člena ČSV, z. s.
4,00 Kčze včelstva chovatelů včel
– fyzických osob bez ohledu na způsob včelaření
– právnických osob
– chovatelů a příznivců včelařství bez včel
0,00 včelařské kroužky mládaže jsou od placení členského příspěvku osvobozeny, to platí i o příspěvku na člena ve výši 600 kč
Ze včelstvaSvépomocný fondChovatelský fond
4 Kč3 Kč1 Kč
Roční příspěvek na členaPro okresní organizacePro sekretariát ČSV
600 Kč25 Kč575 Kč

ZO ČSV, z. s. vybere od členů příspěvek.

Předpis členských příspěvků na rok 2024 již NEPOSÍLEJTE poštou.

ZO ČSV, z. s. zašle do 30, listopadu 2023 včetně, částku v souladu s vypracovaným předpisem členských příspěvků v CIS, převodním příkazem na účet č. 7430011/0100 u Komerční banky. Variabilní symbol: evidenční číslo ZO, konstantní symbol: 0558. K provedení platby můžete použít též poštovní poukázku typu A. Tuto poštoovní poukázku lze použít jen pro platbu členského příspěvku a bude zasílána jen na vyžádání.

Členský příspěvek se sice skládá za dvou částí (600 Kč za člena a příslušný poplatek z násobku 4 Kč x počet včelstev), ale stále je to jeden členský příspěvek. Celkovou částku odvodu členských příspěvků na rok 2024, proto nerozdělujte na dvě části a zašlete jen jednu sumu. Ušetříte tak peníze za poplatky bance a za poštovné.

Je nutné, aby členský příspěvek byl zaplacen včas. Za datum úhrady je považován den jeho připsání na bankovní účet RV ČSV, z. s. Upozorňujeme na skutečnost, že v případě ztráty platby je oprávněn po ní pátrat pouze odesílatel, tedy základní organizace.

Pokud nebudou členské příspěvky vyrovnány do 30. listopadu 2023 včetně, mohou být ZO ČSV, z. s. která je v prodlení, účtovány vícenáklady (telefony, urgence) formou penále ve výši 2% odváděné částky členského příspěvku za každý započatý měsíc prodlení (viz směrnice 2/2022 čl. III odst. 4). Členům takovéto ZO ČSV, z.s. je dle Statutu SF § 4 odst. 3 pozastavena výplata příspěvku ze Svépomocného fondu ČSV, z.s., včetně případného penále.

Podíl na členském příspěvku (25 Kč z 600 Kč na člena) obdrží ČSV, z. s. následně po zaplacení členského příspěvku všech základních organizací v daném okresu. Dle Stanov, číst III. – STRUKTURA A ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, Článek 18 Výbor okresní organizace, odst. 6. písm. i) schvaluje po předchozím projednání v jednotlivých základních organizací výši příspěvku zíkladních organizací ve svém obvodu vybíraného na činnost okresní organizace.

Žádáme funkcionáře okresních organizací, aby v CIS kontrolovali jednotlivé základní organizace, zda mají odevzdané členské příspěvky a popřípadě upozornili ZO, aby byla provedena uzávěrka v programu CIS a platba byla uhrazena.

V případě přijetí nového člena v průběhu roku 2023, zadáte člena do databáze CIS a formulář dodatku již NEPOSÍLEJTE. Výše členského příspěvku na rok 2023 je 300 kč na člena a 16 Kč na včelstvo.

Nejnižší členský příspěvek na jednoho člena s jedním včelstvem nebo bez včelstva na rok 2024 činí 604 Kč.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zájezd – Hanácká včela – Byl zrušen pro malý počet účastníků

ČSV  z.s. ZO Vyškov pořádá dne 7. října 2023  zájezd na Včelařskou výstavu, která je součástí výstavy FLORA Olomouc.

Odjezd :               7. října 2023, parkoviště Agrodům Vyškov v 8.00 hod.

Program:            9.00 – 15.00 hod. „Flora Olomouc-podzimní zahradnické trhy“

Oběd :                  na vlastní náklady v objektu výstaviště Flora Olomouc.

Cena zájezdu:   je 100,- Kč pro člena a 100,- Kč  pro jednoho rodinného příslušníka, mládež do 18 let zdarma.

V ceně zájezdu je úhrada vstupného (mládeži do 18 let hradí vstupné základní organizace).

 Placení zájezdu:    do 30.9.2023 na účet základní organizace  č.ú. 2501911418/2010 (do zprávy pro příjemce napište  jméno včelaře)

Návrat:               do 18.00 hod.

Přihlášky:           do 30. 9. 2023 pouze u p. Ondáka na email: stefanondak @seznam.cz (obsazení míst autobusu dle pořadí příchozích emailů)

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ EXPOZIC:

Pavilon A: Společné kořeny  – hlavní expozice

Přístavba pavilon A přízemí: Expozice Českého zahrádkářského svazu

Přístavba pavilon A patro: Festival gastronomie a nápojů OLIMA

Galerie pavilon A: Gastro Olomouc Olima Cup, Moravský cukrářský šampionát, Flora košt

Venkovní areál: Zahradnické trhy

Pavilon E: Expozice SZIF, Regionální potravina Olomouckého kraje a Klasa

Oranžerie: Koření a byliny, PELERO CZ Spolek pěstitelů a zpracovatelů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin

Pavilon G: Hanácká včela  

Pavilon H: Doprovodné trhy + Expozice Dýňodlabání

Terasa pavilonu A:  Dny moravských vín

Areál Samba: Doprovodný program

Přihláška je závazná.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zasedání výboru dne 4. 9. 2023

Účast: 6 členů, 1 omluven

Schůze výboru proběhla v hotelu Dukla.

Hlavním programem schůze bylo:

 1. Dotace 1. D pro rok 2023
 2. Schůze s důvěrníky
 3. Přijetí nových členů
 4. Zájezd pro včelaře a rodinné příslušníky

Průběh schůze:

 1. Postup pro podání požadavků na dotaci 1. D – Podpora včelařství v roce 2023 se bude řídit dle instrukcí Českého svazu včelařů, z. s. , které jsou zveřejněny v časopisu Včelařství č.8/2023.

Termín odevzdání požadavků: do 2. 10. 2023.

Podrobné informace obdrží důvěrníci a členové základní organizace emailem.

Zodpovídá: předseda + jednatel

 1. Výbor schválil setkání s důvěrníky základní organizace, která se uskuteční dne 2. 10. 2023 v hotelu Dukla.

Bližší informace obdrží důvěrníci emailem.

Zodpovídá: předseda + jednatel

 1. Výbor jednohlasně schválil přijetí nových členů:
 • p. David Měska – důvěrník Milan Topor
 • p. Pavel Hrůza – důvěrník Radek Kvasnica
 • p. Lukáš Šimeček – důvěrník Marie Vojtková

Jmenovaní obdrží emailem potřebné instrukce a budou zavedeni do evidence ČSV.

Zodpovídá: předseda + jednatel

 1. Výbor schválil zájezd pro včelaře základní organizace a jejich rodinné příslušníky.

Návrh předložil Štefan Ondák.

Jedná se o zájezd na výstavu Flora Olomouc a součástí této výstavy je i akce „Hanácká včela“.

Termín: 7. 10. 2023

Bližší informace budou zveřejněny na webu základní organizace, emailem je obdrží členové základní organizace a důvěrníci.

Zodpovídá: jednatel

Další schůze výboru proběhne dne 2. 10. 2023 společně se schůzkou s důvěrníky základní organizace.

jednatel ZO Vyškov – Štefan Ondák

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář