Zasedání výboru dne 7. 11. 2022

Účast: 7 členů

Schůze výboru proběhla v hotelu Dukla.

Hlavním programem schůze bylo:

 1. Dotace na propagaci základní organizace
 2. Nákup kancelářských potřeb pro důvěrníky a členy výboru
 3. Pustiměřský zpravodaj – příspěvek
 4. Program na objednávání léčiv
 5. Léčení aerosolem
 6. Setkání včelařů a sponzorů
 7. Ukončení včelaření

Průběh schůze:

 1. ČSV zaslalo ZO informaci o možnosti čerpání doplňkové dotace na rok 2022 na propagaci včelařství. Členové výboru se dohodli, že využijeme tuto nabídku a necháme zhotovit propagační trička pro každého člena ZO a členy včelařského kroužku. Pro členy výboru necháme zhotovit potisk na včelařské bundy, k propagaci ZO na veřejných akcích. Zabezpečí: Peloušek, Vašková
 1. Výbor schválil nákup kancelářských potřeb pro důvěrníky a členy výboru. Nákup bude hrazen z dotací obcí za rok 2022. Zabezpečí: Ondák
 1. Výbor byl požádán o napsání příspěvku do Pustiměřského zpravodaje. Zabezpečí: Ondák
 1. Na základě požadavku předsedy ZO, byl p. David požádán o předložení návrhu programu na objednávku léčiv prostřednictvím internetu. Vzhledem ke skutečnosti, že program CIS (program pro evidenci včelařů ČSV) bude v budoucnu tuto službu umožňovat, práce na našem vlastním programu byly ukončeny.
 1. Léčení včelstev aerosolem. Výbor schválil provést léčení stejným způsobem jako v roce 2021. Zájemci o léčení si domluví termín s p. Pelouškem a p. Uhlířem. Podrobnější informace zašle zdravotní referent důvěrníkům. Zabezpečí: Topor, Peloušek, Uhlíř
 1. Setkání včelařů ZO a sponzorů. Výbor zvážil pokračování této tradice a rozhodl o zorganizování přátelského setkání včelařů ZO a sponzorů. Vzhledem k zdárnému zorganizování akce, volným termínům kapely a prostorů hotelu Dukla byl stanovený termín na 25. 3. 2023.
 1. Výbor vzal na vědomí informaci p. Mrazčinského o ukončení včelaření a členství v ČSV.

 Příští schůze výboru se koná 5. 12. 2022

jednatel ZO Vyškov – Štefan Ondák

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář