Zemřel přítel Školař – 30.7.2022

V sobotu 30. července 2022 ve věku 85 let zemřel náš dlouholetý člen, včelař, přítel Vojtěch Školař. Čest jeho památce.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Včelařský kroužek mládeže

Dobrý den vážení čtenáři,

Je pravdou, že jsem zanedbal své povinnosti Vás informovat o činnosti včelařského kroužku. Chtěl bych to trošku napravit a seznámit Vás, jak to do dnešního dne fungovalo.

Musím bohužel konstatovat, že COVID 19 pěkně zamával jak s našim životem, zdravím, tak i zájmem dětí o volnočasové aktivity. Děti si našly jinou formu využití volného času a tak zájem o kroužky ve školním roce 2021/22 byl podstatně slabší.

Hledal jsem cestu, jak tuto situaci vyřešit a povedlo se mi, za pomoci ředitele ZŠ Morávkova (Kozina) založit kroužek mladých včelařů. Háček to má však v tom, že kroužek se koná každou středu v rámci družiny a to v době od 14.00 – 15.00 hod.

Samozřejmě se přihlásili i zájemci na Majáku, kde se kroužek koná taky každou středu v době od 16.00-17.00 hod.

Mám to složité, je pravdou, že častokrát jedu z práce rovnou do kroužku na ZŠ Morávkova, pak něco pojím a pokračuji ve své zájmové práci na Majáku.

Nestěžuji si, práce s dětmi mě baví a v kroužku na ZŠ Morávkova vidím perspektivu. Vždy když jsme venku ve včelách, objeví se nový zájemce o včelařství. Věřím tomu, že příští školní rok nás bude víc.

Kroužek má v současné době 9 členů, 6 členů na ZŠ Morávkova a 3 členy na SVČ Maják.

Z 9 členů jsou 2 kluci a 7 děvčat.

Na ZŠ Morávkova se chystáme točit med. Z této akce určitě pořídím pár fotek a uveřejníme je na webových stránkách ZO Vyškov.

Vedoucí včelařského kroužku

Ing. Štefan Ondák

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Vzpomínka na medový den

Dobrý den,

     v sobotu 11.6.2022 jsme ve spolupráci ze ZooParkem Vyškov uspořádali medový den, jako každý rok se akce vydařila. Toto cestou chci také poděkovat všem včelařům, kteří darovali sklenici medu do soutěže o nejlepší med, vy ostatní zvažte o zapojení se do této akce v příštím roce.

     Do přípravy a oganizace medového dne byly zapojeni zaměstnanci ZooParku a naši členové Zuzana Schutcová, Jaroslav Vrtílek a moje maličkost, všem patří poděkování za skvělou propagaci včelařství.

Ivo Peloušek

https://www.zoo-vyskov.cz/medovy-den-4

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

MEDOVÝ DEN v ZOOParku Vyškov

Dobrý den,

dovoluji si vás pozvat na MEDOVÝ DEN v sobotu 11.6.2022 ve 14,00 v ZOOParku
ve Vyškově, který pořádáme ve spolupráci ze ZooParkem Vyškov.

Těším se na setkání Ivo Peloušek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zasedání výboru dne 30. 5. 2022

Účast: 6 členů, 1 omluven

Schůze výboru proběhla v prodejně Včelka.

Hlavním programem schůze bylo:

 1. Skartace dokumentů
 2. Informace ohledně hlášení počtu včelstev k 1.9.2022 a dotace 1.D

Průběh schůze:

 1. Proběhla skartace dokumentů od roku 2012 a starších.
 2. Skartaci provedla komise ve složení:
 • Místopředseda – Lukáš Hrda
 • Jednatel – Štefan Ondák
 • Pokladní – Zuzana Schutzová
 • Předseda KK – Marie Vojtková

Zápis ze skartace provede místopředseda ZO.

Jednatel ZO předložil návrh na provedení akce „Setkání výboru s důvěrníky“ v termínu 15.9.2022, hodina a místo bude včas oznámen důvěrníkům.

Jednatel ZO zpracuje informace k povinnému hlášení o počtech včelstev k 1.9. a k odevzdání žádosti o dotaci 1.D, které budou zveřejněn na webových stránkách a obdrží je i důvěrníci.

Příští schůze výboru se koná 5.9.2022.

jednatel ZO Vyškov – Štefan Ondák

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zasedání výboru dne 2. 5. 2022

Účast: 6 členů, 1 omluven

Schůze výboru proběhla v hotelu Dukla.

Hlavním programem schůze bylo:

 1. Výstava chovatelů ve dnech 29. – 30.4.2022
 2. Skartace dokumentů
 3. Medový den v ZOO parku
 4. Volba nového důvěrníka

Průběh schůze:

 1. Jednatel ZO poděkoval členům výboru za pomoc při prezentaci včelařství v průběhu organizování výstavy chovatelů ve Vyškově, která se konala ve dnech 29. – 30.4.2022.
 2. Členové výboru ZO se dohodli na provedení skartace dokumentů. Tato skartace proběhne na další schůzi výboru a to 30.5.2022 v prostorách prodejny Včelka.
 3. Medový den v ZOO parku Vyškov se bude konat 11.6.2022. Podrobnější informace a program akce zveřejní na webových stránkách ZO předseda p. Peloušek.
 4. Výbor schválil nového důvěrníka pro část Podivice a to p. Pivodu za p. Vejmolu. Pan Vejmola požádal o ukončení funkce důvěrníka ze zdravotních důvodů.

Příští schůze výboru se koná 30. května 2022.

jednatel ZO Vyškov – Štefan Ondák

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zemřel přítel Štolfa – 29. 4. 2022

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil náš člen, včelař, přítel Rudolf Štolfa.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Otevřené matečníky

Dobrý den,

tak jako každý rok i letos organizujeme společný nákup otevřených matečníků z VÚV středisko Kývalka (Ing. Oldřich Veverka).

Proč ?– vychováte si svoji matku u které je zaručen dobrý původ, trubec bude váš nebo z  blízkého okolí.

Co ? – otevřený matečník stáří 3-4 dny matka tradičně Singer.

Cena za matečník 60,-Kč, platba na účet 270 191 128 7/2010, nebo v hotovosti při předání (peníze přesně – nebudu vracet). Doprava není v ceně matečníku je hrazena ze ZO ČSV Vyškov.

Kdy? – v sobotu 14. května asi od 10,30 do 12,00 hod.

Kde? – Vyškov Marchanice, vstup boční brankou ke hvězdárně naproti haly OKEY (ne velkou branou do DinoParku)

Objednat do 7.5.2022 e-mail – ivo@pelousek.cz nebo SMS na 774 905 187.

Ivo Peloušek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zasedání výboru dne 4. 4. 2022

Účast: 5 členů, 2 omluveni

Schůze výboru proběhla v hotelu Dukla.

Hlavním programem schůze bylo:

 1. Léčiva
 2. Výročí – dárkové poukazy
 3. Účast na výstavě chovatelů

Průběh schůze:

 1. Zdravotní referent informoval o distribuci léčiv pro členy základní organizace. Distribuce bude zabezpečena prostřednictvím důvěrníků, kteří obdrželi jmenný seznam objednaných léčiv a částku k zaplacení. Vybranou finanční částku poukážou na účet základní organizace do 31. 5. 2022.
 2. Jednatel seznámil členy výboru s počtem členů základní organizace, kteří v tomto roce oslaví významné životní jubileum. Na příští schůzi výboru předloží návrh dárkového poukazu a dárkové poukazy pro členy základní organizace, kteří oslavili významné životní jubileum do května letošního roku.
 3. Jednatel základní organizace předložil návrh účasti na výstavě chovatelů, která se koná ve dnech 29. – 30. 4. 2022 a dále předložil návrh o darování včelařských produktů do tomboly.
 4. Výbor účast na výstavě schválil a také věnování produktů do tomboly ve výši do 1000,-kč. Jednatel základní organizace se dne 25. 4. 2022 zúčastní koordinační schůzky s chovateli k výstavě ohledně doladění dovozu materiálu a časovému harmonogramu účasti na výstavě.

Příští schůze výboru se koná 2. května 2022.

jednatel ZO Vyškov – Štefan Ondák

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Usnesení z Výroční členské schůze ČSV, z.s. Zo Vyškov ze dne 25. března 2022 – konané elektronicky „PER ROLLAM“

schůze konaná dle zákona č.191/2020 Sb. (o některých opatřeních, ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru SARS CoV-2 )

Schůze se zúčastnilo 73 členů a byla usnášení schopná

Počet členů organizace ke dni konaní schůze: 117 členů

Členové základní organizace:

berou na vědomí:

 • Zpráva o hospodaření za rok 2021
 • Zpráva o činnosti za rok 2021 
 • Zpráva zdravotního referenta za rok 2021
 • Zpráva o činnosti včelařského kroužku za rok 2021

schvalují:

 • Zprávu o hospodaření za rok 2021
 • Zpráva kontrolní komise za rok 2021
 • Návrh činnosti na rok 2022 
 • Návrh odměn pro funkcionáře ZO na rok 2022
 • Návrh rozpočtu na rok 2022    
 • Návrh jmen důvěrníků na rok 2022
 • Návrh příspěvek členů včelařského kroužku na rok 2022             
 • Návrh na udělení dárkového poukazu při životním jubileu na rok 2022

Předseda:    Ing. Ivo Peloušek – předseda

Jednatel:    Ing. Štefan Ondák – jednatel

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář