Zasedání výboru dne 7. 11. 2022

Účast: 7 členů

Schůze výboru proběhla v hotelu Dukla.

Hlavním programem schůze bylo:

 1. Dotace na propagaci základní organizace
 2. Nákup kancelářských potřeb pro důvěrníky a členy výboru
 3. Pustiměřský zpravodaj – příspěvek
 4. Program na objednávání léčiv
 5. Léčení aerosolem
 6. Setkání včelařů a sponzorů
 7. Ukončení včelaření

Průběh schůze:

 1. ČSV zaslalo ZO informaci o možnosti čerpání doplňkové dotace na rok 2022 na propagaci včelařství. Členové výboru se dohodli, že využijeme tuto nabídku a necháme zhotovit propagační trička pro každého člena ZO a členy včelařského kroužku. Pro členy výboru necháme zhotovit potisk na včelařské bundy, k propagaci ZO na veřejných akcích. Zabezpečí: Peloušek, Vašková
 1. Výbor schválil nákup kancelářských potřeb pro důvěrníky a členy výboru. Nákup bude hrazen z dotací obcí za rok 2022. Zabezpečí: Ondák
 1. Výbor byl požádán o napsání příspěvku do Pustiměřského zpravodaje. Zabezpečí: Ondák
 1. Na základě požadavku předsedy ZO, byl p. David požádán o předložení návrhu programu na objednávku léčiv prostřednictvím internetu. Vzhledem ke skutečnosti, že program CIS (program pro evidenci včelařů ČSV) bude v budoucnu tuto službu umožňovat, práce na našem vlastním programu byly ukončeny.
 1. Léčení včelstev aerosolem. Výbor schválil provést léčení stejným způsobem jako v roce 2021. Zájemci o léčení si domluví termín s p. Pelouškem a p. Uhlířem. Podrobnější informace zašle zdravotní referent důvěrníkům. Zabezpečí: Topor, Peloušek, Uhlíř
 1. Setkání včelařů ZO a sponzorů. Výbor zvážil pokračování této tradice a rozhodl o zorganizování přátelského setkání včelařů ZO a sponzorů. Vzhledem k zdárnému zorganizování akce, volným termínům kapely a prostorů hotelu Dukla byl stanovený termín na 25. 3. 2023.
 1. Výbor vzal na vědomí informaci p. Mrazčinského o ukončení včelaření a členství v ČSV.

 Příští schůze výboru se koná 5. 12. 2022

jednatel ZO Vyškov – Štefan Ondák

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zemřel přítel Hroza – 17.9.2022

V sobotu 17. září 2022 zemřel ve věku 97 let náš nejstarší dlouholetý člen, včelař, přítel František Hroza. Čest jeho památce.

Předseda Ing. Ivo Peloušek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Pozvánka na členskou schůzi

V sobotu dne 24. září 2022 se bude konat Členská schůze ZO Vyškov

Místo konání:      hotel Dukla 

Zahájení:               10.00 hod.

Program:               

10.00 – 11.30    členská schůze

 1. Dotace 1.D
 2. Upřesnění plánu činnosti ZO
 3. Sloučení ZO Vyškov a ZO Hamiltony
 4. Diskuse
 5. Ukončení

13:30 oběd

výbor ZO Vyškov

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zasedání výboru dne 5.9.2022

Účast: 6 členů, 1 omluven

Schůze výboru proběhla v hotelu Dukla.

Hlavním programem schůze bylo:

 1. Projednání sloučení ZO Vyškov a ZO Hamiltony
 2. Přijetí nových členů
 3. Členská schůze
 4. Informace zdravotního referenta

Průběh schůze:

 1. Na zasedání výboru byly přizvání zástupci výboru ZO Hamiltony, kteří doložili rozhodnutí výroční členské schůze ZO Hamiltony o návrhu sloučení základních organizací. Výbor projednal návrh ZO Hamiltony, upřesnil podmínky možného sloučení a rozhodl svolat na členskou schůzi.
 2. Výbor projednal a schválil přijetí nových členů základní organizace:
 • př. Beyer – Pustiměř
 • př. Kubín – Pustiměř
 • př. Hnízdil – Radslavice, včely Zelená Hora
 • př. Zakopalová – Zelená Hora
 1. Výbor na základě podnětu ZO Hamiltony o možnosti sloučení se ZO Vyškov rozhodl o svolání členské schůze na den 24. 9. 2022 v hotelu Dukla. Pozvánku na schůzi obdrží členové elektronicky, popřípadě prostřednictvím svých důvěrníků do 14. 9. 2022.
 1. Zdravotní referent informoval o dotaci na vyšetření včelstev „Na mor včelího plodu“ pro rok 2023. Na základě zkušeností zájmu členů na vyšetření z minulých let, bylo objednáno 40ks tubusů pro vzorky.

Příští schůze výboru se koná 7. 11. 2022.

jednatel ZO Vyškov – Štefan Ondák

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Jihomoravské dožínky ve Vyškově

Zdravím včelaře,

dovolte mi se s mámi podělit o pár obrázků z dožinek ve Vyškově. Akce měla zdřilý průběh do doby, kdy se krátce po poledni přihnala bouře s průtrží mračen a rozehhnala účastníky a následně také pořadatele. Děkuji všem, kdo se podíleli na zabezpečení našeho výstavního stanu a zejména Ivetě Vaškové a Lukáši Hrdovi.

Předseda Ivo Peloušek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Informace k dotacím 1.D pro rok 2022

Vážení včelaři,

přejeme Vám pěkný den a zároveň Vám chceme připomenout několik důležitých informací k dotacím 1.D pro rok 2022:

 1. Hlášení o stavu včelstev k 1. 9. 2022 – nahlásit dle instrukcí Českomoravského svazu chovatelů Hradišťko – za hlášení odpovídá chovatel osobně, tento dokument neodevzdávat základní organizaci !!!
 2. Tiskopis – Podpora včelařství 1.D. Tiskopis naleznete v příloze časopisu Včelařství č.8/2022, na webových stránkách ČSV (https://www.vcelarstvi.cz/dotace/) a SZIF (http://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-1d)
 3. Tiskopis dotace 1.D-Podpora včelařství pro rok 2022 odevzdat důvěrníkům do 15.9.2022 a důvěrníci odevzdají tiskopisy jednateli na členské schůzi dne 24.9.2022 v hotelu Dukla (bližší informace k členské schůzi obdržíte do 9.9.2022).

Při vyplňování tiskopisu nezapomenout:

 • vyplnit číslo chovatele
 • v případě umístění včelstev v obvodu jiné ZO dodat „Potvrzení o umístění včelstev“
 • podepsat tiskopis

!!! Na základě instrukcí k dotacím NEZAPOMENŤE v tiskopisu vyplnit číslo katastru a parcelní číslo, na kterém jsou včelstva umístěna.

V opačném případě nebude možno  editovat ( zkontrolovat, upravit)  počty včelstev a tím CIS nebude mít možnost  správně spočítat dotace 1 D.

výbor ZO Vyškov

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Med roku 2022

Vážené včelařky, vážení včelaři, v minulosti jsem absolvoval Moravskou školu včelaření (pod patronátem PSNV) a jako její absolvent jsem byl stejně jako moji bývalí spolužáci osloven jedním z našich učitelů ohledně soutěže MED ROKU 2022. (Obdobnou soutěž pořádá i ČSV.)

Pokud se soutěže zúčastníte, přeji Vám hodně štěstí. Sám mám s touto soutěží velice pozitivní zkušenost mohu ji tak s čistým svědomím doporučit. Níže přikládám pozvánku včetně průvodního emailu – vše s vědomím předsedy a jednatele našeho spolku.

Pavel David

Dobrý den,

oslovuji Vás – bývalé posluchače MVŠ s pozvánkou na účasti soutěže – Med roku 2022.

Využijte této příležitosti a nechejte si v akreditované laboratoři provést chemicko – fyzikální rozbor svých medu. Mimo tento certifikát získáte Osvědčení o účasti v soutěži, nálepky – 25 ks na sklenice, zdarma vstup na konferenci „Včelí pastva“ konanou u příležitosti výstavy.

Nemusíte se obávat s místem v umístění – zveřejňuji ji se pouze první 3 místa v každé kategorii – další umístění vidí pouze soutěžící své umístění.

Současně přispějete k propagaci Českých medů.

Vše o soutěží naleznete ZDE

PSNV – CZ, z.s. realizuje celou akci za účelem propagace kvalitních včelích medů od našich včelařů. Výstava je zaměřena nejen pro včelaře, ale hlavně pro běžné konzumenty.

Na výstavu Medu roku se nehradí žádné vstupné – každý návštěvník si má možnost vyzkoušet všechny medy.

Prosím o šíření letáku a této informace dál mezi včelaře. Těm z Vás, kteří jste již v soutěži zapojení patří veliký dík.

S přáním pěkných letních dnů

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zemřel přítel Školař – 30.7.2022

V sobotu 30. července 2022 ve věku 85 let zemřel náš dlouholetý člen, včelař, přítel Vojtěch Školař. Čest jeho památce.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Včelařský kroužek mládeže

Dobrý den vážení čtenáři,

Je pravdou, že jsem zanedbal své povinnosti Vás informovat o činnosti včelařského kroužku. Chtěl bych to trošku napravit a seznámit Vás, jak to do dnešního dne fungovalo.

Musím bohužel konstatovat, že COVID 19 pěkně zamával jak s našim životem, zdravím, tak i zájmem dětí o volnočasové aktivity. Děti si našly jinou formu využití volného času a tak zájem o kroužky ve školním roce 2021/22 byl podstatně slabší.

Hledal jsem cestu, jak tuto situaci vyřešit a povedlo se mi, za pomoci ředitele ZŠ Morávkova (Kozina) založit kroužek mladých včelařů. Háček to má však v tom, že kroužek se koná každou středu v rámci družiny a to v době od 14.00 – 15.00 hod.

Samozřejmě se přihlásili i zájemci na Majáku, kde se kroužek koná taky každou středu v době od 16.00-17.00 hod.

Mám to složité, je pravdou, že častokrát jedu z práce rovnou do kroužku na ZŠ Morávkova, pak něco pojím a pokračuji ve své zájmové práci na Majáku.

Nestěžuji si, práce s dětmi mě baví a v kroužku na ZŠ Morávkova vidím perspektivu. Vždy když jsme venku ve včelách, objeví se nový zájemce o včelařství. Věřím tomu, že příští školní rok nás bude víc.

Kroužek má v současné době 9 členů, 6 členů na ZŠ Morávkova a 3 členy na SVČ Maják.

Z 9 členů jsou 2 kluci a 7 děvčat.

Na ZŠ Morávkova se chystáme točit med. Z této akce určitě pořídím pár fotek a uveřejníme je na webových stránkách ZO Vyškov.

Vedoucí včelařského kroužku

Ing. Štefan Ondák

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Vzpomínka na medový den

Dobrý den,

     v sobotu 11.6.2022 jsme ve spolupráci ze ZooParkem Vyškov uspořádali medový den, jako každý rok se akce vydařila. Toto cestou chci také poděkovat všem včelařům, kteří darovali sklenici medu do soutěže o nejlepší med, vy ostatní zvažte o zapojení se do této akce v příštím roce.

     Do přípravy a oganizace medového dne byly zapojeni zaměstnanci ZooParku a naši členové Zuzana Schutcová, Jaroslav Vrtílek a moje maličkost, všem patří poděkování za skvělou propagaci včelařství.

Ivo Peloušek

https://www.zoo-vyskov.cz/medovy-den-4

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář