Zápis z výroční členské schůze za rok 2021

Z důvodů přetrvávajících opatření ohledně Covid-19, se Výroční členské schůze ČSV,  z.s. ZO Vyškov konala elektronicky „PER ROLLAM“ dle zákona č.191/2020 Sb. (o některých opatřeních, ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru SARS CoV-2 ).

Průběh výroční členské schůze se řídil schváleným harmonogramem k provedení Výroční členské schůze za rok 2021 „per-rollam“.

 1. Členům základní organizace bylo do 31. 1. 2022 doručeno oznámení o změně konání výroční členské schůzi.
 2. Členové základní organizace do 18. 2. 2022 obdrželi podklady k vyjádření a ke schválení.
 3. Členové základní organizace doručili do 7. 3. 2022 vyjádření k předloženým dokumentům.
 4. Členové základní organizace obdrželi do 25. 3. 2022 usnesení z Výroční členské schůze za rok 2021.

Zapsal: Ing. Štefan Ondák – jednatel

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zasedání výboru dne 14. 3. 2022

Účast: 7 členů

Schůze výboru proběhla v hotelu Dukla.

Hlavním programem schůze bylo:

 1. Výroční členská schůze za rok 2021
 2. Dotace 1. D za rok 2021
 3. Plán práce
 4. Poukazy k nákupu zboží při významném životním výročí
 5. Přijetí nového člena (Radovan Held, Pustiměřské Prusy)

Průběh schůze:

 1. Předseda vyhodnotil průběh Výroční členské schůze za rok 2021 elektronickou formou a schválil připravené usnesení, které bude do 25. 3. 2022 rozeslané členům základní organizace a umístěné na webové stránky ZO.
 2. Předseda předložil připravené podklady o vyplacení dotace 1. D za rok 2021. Podklady, po kontrole a podpise jednatelem, budou předány Okresní organizaci Vyškov do 15. 4. 2022.
 3. Podle plánu práce by se zástupci základní organizace měli v dubnu zúčastnit Výstavy chovatelů Vyškov.
 4. Jednatel ZO zjistí termín plánované výstavy a domluví podmínky účasti na výstavě s předsedou chovatelů.
 5. Na základě usnesení z Výroční členské schůze jednatel ZO připraví seznam členů organizace, kteří v tomto roce oslavili nebo oslaví významné životní výročí, k odeslání poukazů k nákupu zboží v prodejně Včelka.
 6. Výbor projednal a schválil přijetí nového člena, př. Radovana Helda, Pustiměřské Prusy. Přijetí a zápis do CIS dnem 1. 4. 2022.

Příští schůze výboru se koná 4. dubna 2022.

jednatel ZO Vyškov – Štefan Ondák

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Vichr řádil ve včelách na Brněnské

Dne 9.2.2022 mě př.Kameník, v dopoledních hodinách, telefonem informoval o převrácených úlech na stanovišti Brněnská, kde jsou umístěné včelstva včelařského kroužku.

Na místo jsem se dostal v odpoledních hodinách a to kolem 14.00 hod.

První pohled nebyl moc příjemný ale když jsem zkontroloval převrácené úly, zjistil jsem, že situace vypadá hrozně, ale včely si v pohodě hoví na rámkách v nástavcích.

Je pravdou, že velkým štěstím bylo to, že nástavky nebyly rozházeny a rámky byly pěkně seřazeny v nástavcích.

Takže jsem začal postupně úly vracet na původní místo, počínaje dnem, nástavky a střechou.

Včelstvům jsem pro jistotu přidal 1kg těsta a doufám, že se dočkají jara.

Potřebnou jarní dávku drogy, v podobě včelího jedu,  mám už v sobě a tak se můžu v pohodě připravovat na jarní práce ve včelstvech.

Vedoucí včelařského kroužku Ing. Štefan Ondák

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zasedání výboru dne 7. 2. 2022

Účast: 5 členů, 2 omluveni

Schůze výboru proběhla v hotelu Dukla.

Hlavním programem schůze bylo:

 1. Výroční členská schůze za rok 2021

Průběh schůze:

 1. Jednatel upřesnil průběh Výroční členské schůze za rok 2021 elektronickou formou. Upřesnil úkoly jednotlivým členům výboru a stanovil termín pro doručení potřebných dokladů a dokumentů.

Příští schůze výboru se koná 14. března 2022.

jednatel ZO Vyškov – Štefan Ondák

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zasedání výboru dne 10. 1 2022

Účast: 7 členů

Schůze výboru proběhla v hotelu Dukla.

Hlavním programem schůze bylo:

 1. Členské příspěvky na rok 2022
 2. Vzorky k vyšetření na mor včelího plodu
 3. Životní výročí – dárkový poukaz
 4. Dotace pro základní organizaci pro rok 2022
 5. Doména pro webové stránky
 6. Výroční členská schůze za rok 2022

Průběh schůze:

 1. Předseda informoval výbor, že členské příspěvky byly odeslané na ČSV, z.s.  ve stanoveném termínu. Větší část příspěvků byla včelaři zaslána na účet, zbytek příspěvků od členů, kteří preferují platbu v hotovosti, byly vybrány za pomoci důvěrníků.
 2. Zdravotním referentem informoval výbor, že v prosinci 2021 byly odeslané vzorky k vyšetření na mor včelího plodu. Vyšetření je hrazeno z dotace Jihomoravského kraje a bylo odesláno celkem 52 vzorků.
 3. Jednatel navrhnul výboru k projednání možnost předání dárkového poukazu pro včelaře, kteří oslaví životní jubileum. Výše příspěvku a hranici životního jubilea předloží výbor na výroční členské schůzi.
 4. Jednatel informoval výbor o stavu žádostí o dotace pro základní organizaci. V listopadu 2021 byly na obecní úřady a zemědělské firmy zaslány žádosti o dotaci. Do 10. ledna 2022 máme příspěvky od ZD Rostěnice, obecného úřadu Pustiměř a Topolany. Předseda doplnil informaci, že v listopadu 2021 byla podána žádost o dotaci i na MěÚ Vyškov.
 5. Jednatel předložil výboru návrh správce webových stránek, př. Davida, o zaplacení domény na 3 roky předem. Předložil fakturu, se slevou na výše uvedené období provozování domény. Výbor návrh schválil a zadal úkol předsedovi o proplacení faktury.
 6. Předseda předložil výboru návrh na uskutečnění Výroční členské schůze za rok 2021 písemnou formou. Svůj návrh odůvodnil přetrvávajícími opatřeními ohledně pandemie COVID-19. Výbor návrh schválil a zadal úkol jednateli ohledně přípravy výroční členské schůze písemnou formou.

Příští schůze výboru se koná 7. února 2022.

jednatel ZO Vyškov – Štefan Ondák

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Oznámení o změně konání výroční členské schůze s vyhodnocením činnosti ZO Vyškov za rok 2021

Z důvodů přetrvávajících vládních nařízení v souvislosti s epidemii COVID-19  se „Výroční členská schůze ZO Vyškov“ v termínu 5. února 2022    n e u s k u t e č n í ,

            Výbor ZO Vyškov zhodnotil veškeré možnosti a na své schůzi dne 10. 1. 2022 rozhodl o konání výroční členské schůze „PER ROLLAM“, tj. konání schůze v písemné formě.

            Konání výroční členské schůze tímto způsobem nám umožňuje zákon č.191/2020 Sb. (o některých opatřeních, ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastníci se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu).

Organizační pokyny ke konání výroční členské schůze „per rollam“:

 • do 18. 2. 2022 Vám budou doručeny dokumenty pro průběh výroční členské schůze písemnou formou
 • do 7. 3. 2022 doručíte tiskopis s vyjádřením k zaslaným dokumentům výroční členské schůze výboru základní organizace (bude upřesněno v dokumentech)
 • do 25. 3. 2022 obdržíte emailem nebo poštou vyrozumění o výsledku konání výroční členské schůze a schválených dokumentech (Zápis z výroční členské schůze)

Ing. Ivo Peloušek – předseda

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Vítejte na novém webu ČSV, z.s., základní organizace Vyškov

Vážené včelařky, vážení včelaři a v neposlední řadě také včelaříci, vzhledem k tomu, že jsou původní webové stránky spjaté s naší organizací již téměř 11 let, je jejich redakční systém značně zastaralý a bohužel jej není možné aktualizovat na novější verzi. Z tohoto důvodu jsem si dovolil připravit novou webovou prezentaci, kterou právě sledujete.  Byl bych Vám velice vděčný za jakoukoliv zpětnou vazbu, kterou můžete učinit prostřednictvím anketního formuláře (obsahuje jednu otázku, vybírat můžete ze 4 odpovědí). Anketní formulář naleznete zde.

Pokud Vám žádná z odpovědí nevyhovuje a chcete mi sdělit něco jiného, můžete tak učinit emailem na adresu admin(zavináč)vcelari-zo-vyskov.cz.

Původní webovky jsou nadále dostupné, avšak jsou zakonzervovány a dále již nejsou  aktualizovány. Poslední aktualizace původních stránek byla k datu 31.12.2021. Původní web naleznete na následujícím odkazu: archiv.vcelari-zo-vyskov.cz.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zpráva o ošetření včelstev aerosolem 23.12.2021

Ve dnech 27.10 až 20.12. tohoto roku jsme s př. Vladimírem Uhlířem (každý samostatně) za přítomnosti včelařů a také důvěrníků úseků ošetřili u 73 členů našeho spolku 789 včelstev na jednotlivých stanovištích z celkového počtu 1.287.

Dle volby každého včelaře a rady důvěrníků úseků jsme požívali léčebnou láku VARIDOL nebo M1AR v roztoku čistého acetonu. K aplikaci jme použili vyvíječe aerosolu VAT u kterých byla před zahájením sezóny provedena kontrolní revize, kvalifikovaným revizním technikem.

Cestovní náklady nás strojníků a také menší odměny byly hrazeny z dotací a darů našich sponzorů za což jim jistě patří poděkování. Včelaři tuto poskytnutou službu měli zdarma.

Závěrem mé zprávy musím doufat, že naše společná práce byla úspěšná a na konci ledna při ometání podložek nenajdeme žádného spadeného kleštíka.

Přikládám pár obrázků ze stanovišť našich členů.

Ivo Peloušek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Členské příspěvky

Dobrý den přátelé,

prosím o zaplacení členského příspěvku na rok 2022 do 20. prosince tohoto roku.

Částka Vašeho příspěvku je uvedena v tabulce zaslané na vaši e-mail adresu, nebo ji zjistíte u vašeho důvěrníka.

Plaťte převodem na účet spolku : 2501911418/2010, Variabilní symbol – registrační číslo včelaře. Do zprávy pro příjemce – Jméno a Příjmení.

V případě, že platba převodem na účet spolku je pro vás problematická zaplaťte důvěrníkovi v hotovosti.

(Placení členského příspěvku je základní povinnost každého člena – kdo nezaplatí v termínu bude vyloučen.)

S pozdravem předseda – Ivo Peloušek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zasedání výboru dne 6. 12. 2021

Účast: 6 členů, 1 člen omluven

Schůze výboru proběhla z důvodu opatření Covid-19 on-line.

Hlavním programem schůze bylo:

 1. Žádost o ukončení členství
 2. Vyúčtování dotací od obce Vážany a Hlubočany
 3. Placení členských příspěvků na rok 2022
 4. Dárkové balíčky pro sponzory
 5. Webové stránky základní organizace
 6. Včelařský kroužek – placení příspěvku
 1. Výbor přijal žádost o ukončení členství př. Jaroslava Matušky dnem 1. 1. 2022.
 2. Vyúčtování dotace od obce Vážany bylo odeslané dne 30. 11. 2021 a obcí bylo schválené. Vyúčtování dotace od obce Hlubočany bude odeslané do 31. 12. 2021 – odpovídá jednatel
 3. Placení členských příspěvků pro rok 2022 proběhne stejným postupem jako pro rok 2021. Časový harmonogram zpracuje předseda ZO a po schválení výborem bude rozeslán členům a důvěrníkům organizace.
 4. Sponzorům byly doručeny žádosti o dotace pro činnost základní organizace a jako poděkování předáme zastupitelům obcí a firem dárkový balíček. Balíček připravíme ve spolupráci s obchodem Včelka (př. Vašková).
 5. Výbor schválil novou podobu webových stránek základní organizace a vyjádřil poděkování př. Davidovi za jejich přípravu a vedení. Výbor připraví návrh odměny př. Davidovi za vytvoření a vedení webových stránek pro výroční členskou schůzi v únoru 2022.
 6. Vedoucí včelařského kroužku seznámil členy výboru s činností nového včelařského kroužku na ZŠ Morávková. Vedoucí včelařského kroužku připraví článek o kroužku na ZŠ Morávková na webové stránky do 31. 12. 2021. Výbor schválil zaplacení příspěvku členů kroužku na účet základní organizace do 31. 12. 2021. – odpovídá vedoucí včelařského kroužku

Příští schůze výboru se koná 10. ledna 2022.       

jednatel ZO Vyškov – Štefan Ondák

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář