Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

Sešli jsme se zde po roce, abychom zhodnotili rok 2012, poukázali na chyby, kterých jsme se dopustili a vytýčili si směr, kterým bychom se měli vydat v roce letošním. Proto několik čísel. Na podzim 2011 jsme v naší ZO zazimovali 1030 včelstev. Na jaře 2012 jsme zaznamenali úhyn 146 včelstev – téměř 15 %. Při vyšetření jarní měli na varroázu v roce 2012 jsme měli u 17-ti včelařů průměr více jak 3 roztoče na včelstvo a na 4 stanovištích u nás registrovaných včelařů taktéž. Byl také zaznamenán hromadný úhyn včelstev na 1 stanovišti, proto jsem odebral vzorek včel a plástů. Vyšetřením ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole bylo potvrzeno, že úhyn zapříčinil roztoč varroa. Včelstva s vyšším počtem roztoče jsme přeléčili nátěrem plodu roztokem M-1 AR s následnou fumigací. Rovněž jsme nechali vyšetřit vzorek od 6 – ti včelařů na mor včelího plodu s negativním výsledkem.

V roce 2012 jsem zajistil všem včelařům léčiva dle jejich požadavků na podzimní léčení. Myslíte si, že jsme všichni udělali pro včely vše, co bylo v našich možnostech? To ponechám na uvážení každého z Vás.

Je třeba si uvědomit, že jsme ze zákona chovatelé hospodářských zvířat. Jsme povinni o ně pečovat, léčit je a vytvořit jim pro život co nejpříznivější podmínky. Také je třeba si uvědomit, že stárneme, zapomínáme a to, co stačilo k udržení životaschopnosti včelstev před 10-ti a více lety již nestačí. Je třeba se přizpůsobovat novějším podmínkám.

Roztoč varroa destruktor se rozmnožuje velice rychle, používáním stejných léčivých postupů a léčiv si vypěstovává odolnost. Proto některá léčiva mají nižší účinnost než jsme byli zvyklí, např. Gabon PA 92, který jsme dosud užívali. Proto jsem na letošní rok objednal Gabon PF 90. Nechci zde léčivé postupy rozebírat, ale každý jste dostali od výboru ZO příručku Celý rok proti varroáze. Je třeba ji doma objevit, pročíst si ji a podle ní se při léčbě řídit.

Na podzim 2011 jsem provedl ošetření aerosolem v zimním období u 542 včelstev. Nebyla některá včelstva v té době již natolik oslabená, že to je jejich udržení a jarní rozvoj bylo již pozdě? Proč odumřela?

Na podzim 2012 jsme zazimovali 2012 včelstev. Aerosolem jsme ošetřili 423 včelstev. Bude se situace z jara roku 2012 opakovat i letos? Jak hovořím s mnohými z vás, dovídám se, že již na podzim měli někteří včelaři prázdné úly. A to ještě zdaleka není jaro. Dlouhověké včely stále odumírají – hlavně ty poškozené varroázou, protože vzhledem k dlouhému teplému podzimu déle kladly a roztoči měli dobré podmínky pro množení. Mám z jara trochu obavy.

Nechci svým vystoupením nikoho strašit. Chci jen všechny vyzvat k zamyšlení, co jsme udělali dobře a co špatně, abychom se nadále vyvarovali zbytečných chyb.

 

Děkuji za pozornost

                   - ZPĚT