Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Schůze výboru konaná 9. 10. 2012
účast: 7 členů výboru a předsedkyně KRK
- zhodnocení členské schůze a přednášky konané dne 6. 9. 2012 v zařízení
Adélka v Pustiměři. Středisko vzdělávání Nasavrky nařídilo, že každý účastník přednášky musí na prezenční
listinu kromě příjmení a jména uvést i registrační číslo chovatele. Přednášky se musí zúčastnit minimálně
10 včelařů z RČ, u dalších posluchačů, kteří nejsou chovateli, se samozřejmě registrační číslo nevyžaduje
- od 1. 1. 2013 budou nové legitimace členů ČSV o.s.
- jednatel seznámil výbor s dopisem předsedovi Republikového výboru Ing. Švamberkovi
- upřesnění podmínek o spolupráci s Letištěm Vyškov ( právnická osoba )
Právnická osoba může být členem ZO, musí však na valné hromadě nebo členské schůzi jmenovat
oprávněnou osobu k jednání a podpisovým právem.
- společně byly odeslány ( kdo měl zájem ) žádosti o registrace na ČSMCH
- 26. 9. byla odeslána doporučeně žádost 1D
Máme 96 členů, kteří chovají 1016 včelstev, 1 včelař registrovaný ( není člen ČSV ) chová 5 včelstev,
a kroužek při DDM chová 3 včelstva, dále je 12 včelařů bez včelstev.
- zájezd Trenčín - podrobnosti v rubrice " sloupek jednatele", předpokládaný počet účastníků 50
- žádost republikového výboru o upřesnění členů ČSV u naší organizace
- spolupráce se ZOO Vyškov
- zdravotní situace - rozdání léčiv, zajištění opravy a kontroly vyvíječů aerosolu
- seznámení se stavem účtu a pokladny
- vedoucí kroužku : byla podána žádost k JmK o dotaci na videotechniku, pokud bude dotace
schválena, bude se využívat jak v kroužku při DDM, tak na schůzích ZO
- zástupce výboru, který se zúčastnil oblastního setkání včelařů JmK a kraje Vysočina kritizoval velmi
špatně připravený aktiv, ze strany organizátorů, jak krajské koordinační rady, veterinární správy a hlavně
liknavý přístup zástupců z republikového výboru

Jan Alán - jednatel

                                               - Zpět