Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Informace ze zasedání výboru ZO dne 6. 12. 2011
- přednáška Ing. Zigaly v KKD Vyškov, z naší organizace se zúčastnilo 15 členů
- včelařský kroužek se v předvánoční době zabývá výrobou litých svíček
- spolupráce se zemědělci týkající se zákona č. 245/2011 Sb. ze dne 20. 7. 2011 ( o rostlinolékařské péči )
- informace ředitele zookoutku, který má přání instalovat v "Selském statku" úl se včelami ( prosklený )
   a následně i další spolupráci, výbor se s vedením zookoutku setká 17. 12. 2011
- ošetření včel a sběr měli, podrobnosti sdělí př. Matuška ( nákazový referent )
- výroční členská schůze se bude konat 28. 1. 2012 v restauraci"U Kopinců"( letiště )
   podrobnosti budou sděleny v průběhu ledna. Na této schůzi, jako každým rokem budou důvěrníci odevzdávat měl
- členové výboru přejí všem vánoční pohodu a v novém roce zdraví, optimismus, včelkám pak dobré přezimování a nám všem radost z dobře vykonané práce.

Alán Jan - jednatel

                       - Zpět na sloupek jednatele