Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Schůze výboru konaná 3. 7. 2012
účast 7 členů výboru, předsedkyně KRK omluvena

 • zhodnocení spolupráce naší ZO se ZOO parkem Vyškov. 24. 6. se v zahradě konal "Medový den", této akce se zúčastnili i členové naší ZO. Návštěvníci, hlavně děti viděly jak včelař provádí prohlídku včel ve skleněném úle ( první patro Hanáckého statku ). Ve stodole si pak mohly samy vytočit odvíčkované plásty a ochutnat čerstvě natočený med. Zdárně pomáhaly děti z našeho kroužku při DDM Vyškov.Všichni si mohli zakoupit jak med, tak různé dobroty z   medu. Je třeba připomenout, že o včely se po celou dobu poctivě starají přátelé Vašek a Matuška.
 • je nutno vyřešit důvěrníka Podivic ( 1. 1. 2013 ).
 • přijetí nového člena
 • zajištění léčiv, ta jsou uhrazena, čeká se na dodání okresní organizaci, která následně ( její nákazoví referenti) budou léčiva rozdělovat do všech ZO. Nákazový referent upozorňuje na nutnost se ze zvýšenou pozorností věnovat léčení hlavě po posledním vytočení medu ( formidol a gabon ).Dbát pokynu výrobce, sledovat, aby nevznikla rezistence a kontrolovat spad varroa destructor na podložky.
 • členská schůze se uskuteční 6. 9. 2012 v zařízení restaurace "Adélka" v Pustiměři. Po schůzi bude následovat přednáška Dr. Přidala z Mendelovy univerzity v Brně. Je to špičkový odborník na včelařskou tématiku a nebylo jednoduché, ho pro naši organizaci získat. Pozvánky obdrží jednotliví důvěrníci a bude i na našich webových stránkách.
 • na 21. října se připravuje zájezd na Mezinárodní včelařskou výstavu v Trenčíně. Podrobnosti k zájezdu budou upřesněny po zářijové schůzi výboru.
 • pokladní seznámila výbor se stavem pokladny
 • vedoucí kroužku informoval o ukončení výuky v DDM ( konec školního roku ) a se stavem a opravou střechy na včelíně v areálu "školního statku".
 • ředitelka Zdravotnické a ekonomické školy ve Vyškově formou dopisu informovala jednatele, že od 1. 7. se spojila  ( byla spojena ) s Gymnáziem Vyškov. Další jednání o pronájmu včelína v areálu školního statku, který užívají děti  z našeho kroužku, bude vedeno s ředitelem nového subjektu Ing. Klementem.
 • další schůze výboru se uskuteční 4. 9. 2012
 • je třeba upozornit, že na našem webu - "nástěnka" jsou stránky ZOO park Vyškov a na pravé straně odkaz na  "Medový den"

     Výbor ZO přeje všem hezké léto!
     jednatel

                                     - Zpět