Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Informace ze zasedání výboru ZO ze dne 3. 4. 2012., zúčastnilo se 7 členů výboru a předsedkyně KRK.
- zhodnocení kurzu pro začínající včelaře, který se konal 17. 3. v KKD Vyškov, přednášející Ing. Zigal,
   přednášky se zúčastnilo 13 posluchačů. Na tuto přednášku navazuje praktická část pro začínající
   včelaře s termínem 22. 4. ve Vilémovicích ve školicím středisku manželů Zigalových. Obě akce jsou
   pořádány ve spolupráci se střediskem vzdělávání Nasavrky.
- jednatel navštívil nového ředitele Vojenských lesů Plumlov ohledně spolupráce s umístěním včelstev
   na území Vojenského újezdu Březina a pozemcích VLS
- 29. 4. se v Ostrožské Nové Vsi pořádá soutěž pro mladé včelaře a včelařské kroužky "Zlatá včela"
   z našeho kroužku, který je zřízen při DDM Vyškov se zúčastní 3 děti v mladší kategorii
- byla uzavřena dohoda o spolupráci s DDM Vyškov, reprezentovanou ředitelkou DDM Mgr. Novákovou.
- spolupráce se ZOO parkem - pokračuje příprava k umístění včelstev v I. patře Hanáckého statku.
   V současné době bylo ZOO přiděleno registrační číslo chovatele a reg. číslo stanoviště, takže po závěrečných úpravách je možno skleněný úl, který je již instalován, osadit včelstvy.
- výstava ČSCH Vyškov 27. 4. až 28. 4. Výbor chovatelů nás požádal o spolupráci na této výstavě.
   Našim záměrem je prezentovat včely široké veřejnosti, takže kromě videoprojekce máme v úmyslu
   představit živé včely a zábavní formou ukázat život včel apod.
- výbor souhlasí s nákupem úlu, ve kterém budou umístěny včely pro výstavní účely
- byly obnoveny podpisové vzory na účtu u ČSOB - Poštovní spořitelny a změněn systém informací o stavu
   peněžních prostředků na účtě
- výbor se zabýval termínem a tématem zájezdu
- dále bylo navrženo uspořádat společenské setkání ( večírek, zábava, ples )
- vedení ZOO parku navrhlo prohloubit spolupráci s naší ZO ( přednášky, schůze apod.)
- příští schůze výboru je stanovena na 30. 4. 2012
- výbor přeje všem členům naší ZO a přátelům včel a přírody klidné prožití svátků velikonočních
   a dobrý start do včelařské sezony

   zpracoval Jan Alán - jednatel

                                                    - zpět