Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Zasedání výboru a důvěrníků 27. 6. 2016 v Podivicích

-  účast 7 členů výboru , 1 omluven, předsedkyně KK, všichni důvěrníci kromě

   zástupce Topolan ( byl omluven )

-  zasedání proběhlo v zařízení dobrovolných hasičů Podivice

-  zahájení - př. Peloušek

-  zhodnocení činnosti za I. pololetí - jednatel

    schůze výboru: 5 x

   3 výstavy - březen TIC Vyškov, květen ČSCH Vyškov a V.Vážany

    medový den 4. 6. v ZOO parku Vyškov

    přání k životním výročím

-  plán práce na II. pololetí:

    každé 1. pondělí v měsíci zasedání  výboru kromě srpna

     do 15. 9. podat žádosti na dotace 1 D

    15. 9. členská schůze a přednáška Ing. Solčanského v Adélce v Pust. Prusích

    25. 9. zájezd Chlebovice ( Frýdek-Místek ) a návštěva Rožnova pod Radhoštěm

     podrobnosti průběžně

    12. 11. - 5-tý společenský večer v hotelu Dukla

     2. 12. - přednáška Ing. Novotné ( Nasavrky )v KKD Vyškov

     do  30. 11. odeslat žádosti na dotace a dary  na rok 2017

-   přítomni se shodli na tom, že zvláště při organizování VČS je nutné,

    aby každý člen písemně nebo elektronicky potvrdil účast, a nebo co

    mu brání se schůze zúčastnit

-   pokladní seznámila přítomné se stavem pokladny a účtu

-   předsedkyně KK zhodnotila činnost za I. pololetí s přesvědčením,

     že úroveň organizace zůstane stejná

-   ved. kroužku informoval o práci v končícím školním roku 2015/2016

    dále hovořil o spolupráci s Českomoravskými štěrkovnami a pískovnami

     o vytvoření včelnice u bývalé hájovny za Opatovicemi a spolupráci mezi

     naší ZO a představiteli závodu

-   bylo rozhodnuto, že další zájemci o členství  v naší ZO budou přijati k 1.1. 2017

-   bylo projednáno odškodnění ( svépomocný fond ) včelařů Letiště Vyškov,

    kterým byly v březnu odcizeny 3 úly se včelami 

-   zdravotní referent zhodnotil zdravotní stav včelstev a  doporučil

     1.  po posledním vytočení medu provést přeléčení formidolem ( kyselina mravenčí ),

           kdo léčí Gabonem,  ten použít po 14-ti dnech od léčení formidolem.

           Kdo Gabon nemá , podle spadu roztočů použít formidol.

      2.  Kočující včelaři po  návratu na trvalé stanoviště neprodleně přeléčit formidolem

      3.  Nejpozději do 4. září ukončit krmení

      4. Od 10. 10. do 15. 12. provést 3x ošetření přípravkem Varidol v intervalech 14 až 21 dní

           ( je povinné z nařízení SVS )

      5.  po posledním ošetření po 5 dnech očistit podložky a vložit zpět do úlů

      6.  do 15. ledna odebrat veškerou měl z podložek, vysušit a do 18. ledna odevzdat

           důvěrníkům v kelímcích od jogurtu uzavřených prodyšnou látkou

      7.  důvěrníci odevzdají vzorky zdravotnímu referentovi do 20. ledna 2017

-     dále připomněl, že v prosinci se budou odevzdávat vzorky na vyšetření MVP

-     důvěrníci nás seznámili s činností jejich úseků a s  problémy, které musí řešit

-     předseda pohovořil o nových způsobech léčení, které ovšem nemají oporu v

      legislativě. 

-    Dále poděkoval důvěrníkům za jejich práci a podotkl, že je to činnost velmi náročná,

      bez které by se organizace neobešla

-    dotazy se týkaly činnosti RV, sjezdu apod. jednatel v této souvislosti připomněl,

      že jednání se zaměstnanci RV je velmi složité, i když v současnosti se situace začíná

      zlepšovat.

      jednatel 

                           - ZPĚT