Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast:  8 členů výboru, 1 omluven, předsedkyně KK a důvěrníci

-  zasedání zahájil předseda, zhodnotil činnost za I pololetí,

   podle plánu činnosti pouze výstava v Zelené Hoře se z technických důvodů neuskutečnila

-  zdravotní referent seznámil přítomné s  úbytkem včelstev

    a věnoval se zdravotnímu  stavu a způsobu léčení. Upozornil, že kromě léčiv,

    které vyrábí výzkumný ústav Dol jsou i léčiva vyráběná v  zemích EU,

    které mají u nás certifikaci. Připomněl, že pro včelaře je důležité nařízení SVS.

    Po 10. 10. třikrát fumigovat varidolem. Doporučil po posledním vytočení medu

    ošetřit včelstva Formidolem ( kyselinou mravenčí ) a v září, pokud je to nutné,

    Gabonem.

-   stav pokladny a účtu-  díky příspěvkům obcí a zemědělců může naše organizace

    plnit všechny povinnosti, které souvisí s činností ZO

-   včelařský kroužek - byl vyroben panel, na kterém je znázorněna činnost kroužku,

    který se může používat při výstavách. Ved. kroužku informoval, že každé stanoviště

    včelstev včelaříků má svého sponzora. Stanoviště v Opatovicích "Štěrkovny"

    na Brněnské JmK a včely na balkoně Majáku - Maják.

-   dotace 1 D -- žádosti je třeba předat jednatelovi do 15. 9. 2018 a opozdilce

     nezařadit do seznamu . Včelaři, kteří mají včelstva u jiných organizací, mají

     povinnost přiložit potvrzení o stanovišti. Pokud tak neučiní, nebude jim tato

    dotace vyplacena

-   s dotací 1 D mají členové možnost odevzdat důvěrníkům  doklad pro ČMSCH

    ( Českomoravská společnost chovatelů ), která bude společně odeslána

-   přítomní se shodli objednat léčiva na rok 2019 stejným způsobem jak pro

    letošní rok

-   přednáška Mgr. Solčanského a zájezd 23. 9. 2018 , podrobnosti koncem srpna

-   výstava Podivice - v sobotu 7. 7. 2018 se uskuteční  prodejní včelařské výstava,

     pořadatelé jsou OÚ a SDH  Podivice,a naše organizace

-    na závěr je třeba poděkovat zvláště důvěrníkům nejen za účast na schůzi,

     ale za celoroční práci

     jednatel 

                   -  ZPĚT