Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast: 6 členů výboru, 2 omluveni. Předsedkyně KK, z důvěrníků se nedostavil př. Pilát.

 • schůzi zahájil předseda a zhodnotil činnost za třičvrtěletí
 • zdravotní referent upozorňuje na nová ohniska MVP na Blanensku, Prostějovsku a Brněnsku, dále informoval přítomné o povinném léčení varroazy nařízené SVS
 • pokladní nás seznámila se stavem financí
 • vedoucí kroužku hovořil o začínajícím školním roku, do kroužku přibyli 2 noví včelaříci
 • předsedkyně KK zdůraznila, že je nutné provézt fyzickou revizi majetku
 • důvěrníci si postěžovali, že každým rokem mají problémy s některými včelaři, kteří si neplní svoje povinnosti
 • jednatel - 22. 9. se uskuteční zájezd na farmu přítele Stupárka do Olšovce u města Hranice (na zájezd se přihlásilo 46 zájemců)
 • 8. 8. zemřel přítel Pivoda Vlastimír v Podivic
 • převodem z ZO Vyškov do ZO Vyškov - Hamiltony přešel přítel Sochor
 • ze ZO Vyškov - Hamiltony do ZO Vyškov přešla přítelkyně Schützová
 • ze ZO Vyškov do ZO Račice přešel přítel Hudec
 • za zemřelého přítele Bechy byl přijat jeho syn Becha Milan
 • byl zrušen obvod Moravské Prusy a rozdělen do obvodů Zelená Hora a Radslavice
 • zrušen obvod Pustiměřské Prusy a přidělen do obvodu Radslavice

Jednatel

                - ZPĚT