Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Schůze výboru 9. 4. 2013

Účast 7 členů výboru a předsedkyně KRK

-  první setkání včelařů ( začínajících ) 13. 4.2013 toto setkání chceme pořádat každou první sobotu v měsíci a diskutovat , co v tom daném měsíci je třeba udělat

-  ČSCH požádal naši ZO, abychom se jako včelaři zúčastnili 26. a 27. dubna výstavy drobného zvířectva a holubů v areálu u vlakového nádraží.   Z této spolupráce již vzniká tradice, protože společně vystavujeme již po šesté.

-  výbor se rozhodl přispět dětem, které se přihlásí do našeho včelařského kroužku při DDM Vyškov pro školní rok 2013/2014 uhradit   80 %   z celkové částky 600,- Kč poplatku

-  okresní konference, konané 6. 4. 2013 se z naší organizace nikdo nezúčastnil

-  8. 5. 2013 se u př. Nohejla v Rousínově koná přednáška "chov matek" , přednáší Ing. Zigal

-  zájezd Nasavrky je plánován na 5. 10. 2013, jedná se o celodenní zájezd, podrobnosti dojedná s vedením školy v Nasavrkách jednatel ZO

-  nákazový referent upozorňuje na termín 1. 5. , kdy včelaři by měli nahlásit důvěrníkům počty přezimovaných včelstev, dále upozorňuje,   že do 15. 4. by měly být provedeny nátěry plodu u včelstev, jejichž počet roztočů byl vyšší než 2. Pro zlepšení provozu kompresorů   pro fumigování aerosolem nákazový referent navrhuje instalovat  na kompresory odkalovače vody 

-  pokladní a ekonomka informovala přítomné o stavu pokladny a  přehled přijatých darů, dotací a grantů na rok 2013

-  ved. kroužku informoval o přípravě dětí na soutěž "Zlatá včela"

-  Republikový výbor informoval, že od 1. 1. 2013 nebude dodávat ZO známky. Výbor navrhuje nahradit známky razítkem.

   jednatel

                    - ZPĚT