Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast.  8 členů výboru, l omluven , předsedkyně KK

-  společenský večer   11. 11. 2017 - viz naše akce

-  17. 11. byly rozvezeny dotace 1 D důvěrníkům

    30. 11. podepsané výkazy byly předány jednateli OO

-   od členů byly vybrány příspěvky na rok 2018, které musí být

     do 31. 12. 2017 po odečtení15% odeslány na RV

-   výbor se rozhodl objednat léčiva na rok 2018

-   předání odměny př. Rekovi ( schválil výbor ) za velmi náročnou

    práci na kronice spolku Vyškov od roku 1897 do roku 2017

-   ukončení členství k 31. 12. 2017: př. Pospíšil Michal, Lankaš David, Letiště Vyškov

    v roce 2017 zemřel př. Raus Miroslav

-   vyšetření na MVP, z fondu JmK bylo pro naši ZO určeno 60 vzorků

    které budou hrazeny z fondu JmK. Měl se odevzdává v kelímkách od jogurtu

    označeny jménem, reg. číslem chovatele, stanoviště a počtem včelstev

    vzorky odevzdat do 12. 12. důvěrníkům nebo do 15. 12. 2017 př. Matuškovi

-   vyšetření na varroázu - vzorky odevzdat důvěrníkům  do12. 1. 2018

    a ti př. Matuškovi do 15. 1. 2018. Označit jako u vzorku na MVP

-   činnost kroužku - viz sloupek včelařský kroužek

-   pokladní musí do 31. 1. 2018 zpracovat vyúčtování dotací na JmK a  na životní

    prostředí MěÚ Vyškov

-   byl schválen návrh činnosti spolku na rok 2018

-   výroční členská schůze se bude konat 3. 2. 2018 v hotelu Dukla,

    začátek v 8.30 hod.

-   noví členové od 1. 1. 2018 - př. Dvořák Miloslav, Oblastní charita Vyškov,

    Medek Zdeněk a Mrazčinský Ondřej

-   k 1. 1. 2018 bude mít organizace 125 členů

-   vážení členové a přátelé naší ZO,

     výbor přeje všem klidné Vánoce, celý rok 2018 Vám i Vašim včelkám

     jednatel

                 - ZPĚT