Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast:  7 členů výboru, jeden omluven a předsedkyně KK

-  začal rok 2017 a s tím příprava na výroční schůzi, která se bude konat

   v sobotu 4. 2. 2017 v hotelu DUKLA Vyškov. S podrobnostmi budou

   průběžně informování členové i důvěrníci.

      Rok 2017 je rokem 120-tého výročí založení spolku a výbor věnuje  tomuto výročí

     celý  rok. Výbor rozhodl , že přítomným členům na VČS předá upomínku v hodnotě

     200,- Kč. Samozřejmě nezapomeneme na ty, kteří se schůze nemohou zúčastnit.

-  podle špatných zkušeností roku 2016 budou noví členové přijímáni pouze

   v lednu a únoru

-  jednatel v průběhu prosince navštívil obecní úřady a zemědělce v působnosti

   naší ZO

-  dále jednal se zástupci VÚ Březina a ředitelem VLS Plumlov, upřesnili působnost

   naší ZO v rámci vojenského prostoru a umístění včelstev v lesích VLS Plumlov.

   Jedná se o část VLS ohraničenou obcí Podivice, zámeček ( Ferdinandsko ) a obcí

   Nové Sady ( v podstatě severní část původního katastru okresu Vyškov.) Po

   veterinární stránce je učiněna dohoda s Vojenskou veterinární správou.

-  smlouva s SOŠ-U Vyškov o pronájmu včelínu na Brněnské ulici pro rok 2017

-  třídenní včelařské trhy před loňskými Vánocemi se vydařily díky př. Vaškové a

   jejími spolupracovníky

-  zdravotní referent - v roce 2016 bylo plošné vyšetření všech včelstev v naší ZO

   na MVP

   Pro letošní rok ZO nabídlo společné odeslání zájemců o vyšetření MVP, vzorky byly

   odeslány 2. 1. 2017

   Vyšetření na varroázu - viz sloupek zdravotní referent

   Seznamy léčení na varroázu pro rok 2016 nařízené SVS obdrželi důvěrníci a podepsané

   odevzdají zdravotnímu referentovi spolu s mělí 

-  účetní-pokladní si postěžovala na náročný konec roku - vyúčtování dotací pro JmK,

   MěÚ Vyškov a pod. V roce 2016 jsme byli úspěšní při získávání peněžních darů a dotací,

   za což je třeba obcím, zemědělcům, v neposlední řadě JmK a MěÚ Vyškov poděkovat

-  kontrola účetnictví za rok 2016 - složení komise: jednatel, účetní, předsedkyně KK a

   dva její členové. Dále je potřeba zajistit  inventuru majetku, který této kontrole podléhá

-  předseda, který je i členem Okresního výboru nás seznámil s programem poslední schůze

   i názory člena RV : MVDr. Žáka

   Dále poukázal na drobné nesrovnalosti v systému CIS, které byly operátorem odstraněny,

   požádal členy výboru, aby se svědomitě připravili na VČS.

-  jednatel informoval přítomné o účasti předsedkyně ČSV Mgr. Machové na výroční schůzi

   jednatel

         - ZPĚT