Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Schůze výboru ZO 8. 1. 2013

-  účast 7 členů výboru a předsedkyně KRK

-  zhodnocení setkání ke 115 výročí založení spolku. Kromě toho, že někteří příhlášení nedošli a hlavně se neomluvili, byl večer hodnocen kladně. Výbor byl toho názoru, že takové setkání by bylo možné pořádat každý rok. Termín ovšem posunout na konec listopadu

-  byla zřízena e-mailová adresa pro komunikaci s RV a naší ZO

-  v termínu byl odeslán 4,- Kč příspěvek ( na 1 včelstvo) na vyrovnání propadu v účtu svépomocného fondu republikového výboru 

-  ZO obdržela náhradu na administraci 1D 

-  požádali jsme obce a zemědělské podniky o granty, dotace nebo dary na rok 2013

-  vyšetření hrazeno z fondu JmK na MVP bude až v sezoně 2013/2014. Pro jaro 2013 se s úhradou nepočítá

-  byla obnovena smlouva mezi ZO a novým subjektem Gymnázium, zdravotní a zemědělsko ekonomická škola Vyškov o pronájmu včelína v areálu "školního statku" pro včelařský kroužek

-  z fondu JmK byla zakoupena videotechnika pro včelařský kroužek při DDM Vyškov

-  nákazový referent informoval mimo jiné o nutnosti včasného objednání léčiv pro rok 2013 důvodem je, aby dodavatel / VÚ Dol  / včas potřebné léčiva dodal základní organizaci ( v roce 2012 byl velký problém s termínem dodání léčiv od dodavatele ).  Z důvodu včasného dodání léčiv je to dobré řešení, problém je v tom, že SVS pro JmK  nevydala způsob a rozsah léčení včelích  nemocí

-  výbor se zabýval přípravou VČS, podrobnosti na stránkách jednatele ( návrh programu schůze a plánu práce na rok 2013 )

-  ve středu 16. 1. 2013 bude provedena revize účetnictví a inventura majetku ZO

   jednatel

                              - ZPĚT