Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Zasedání výboru 7. 9. 2015

-  účast 7 členů výboru a předsedkyně KRK

-  zhodnocení zájezdu do Českých Budějovic na Země živitelku výbor se shodl na tom, že zájezd byl dobře připraven a účastníci byli spokojeni, jinak viz sloupek "naše akce".

-  jubilanti narozeni v srpnu nebyli uvedeni v časopise Včelařství odkaz "naši jubilanti", náprava byla provedena v časopise Včelařství č. 9 po intervenci jednatele

-  odesláno přání př. Karlu Rulíškovi, k jeho 80ti-nám

-  obdrželi jsme dotaci  z JmK pro náš kroužek, který působí při DDM

-  schůze s přednáškou se uskuteční 17. 9. 2015 v zařízení Adélka v Pustiměřských Prusích - viz sloupek nástěnka.

-  součástí schůze bude udělení pamětního listu př. Hrozovi k jeho 90tým narozeninám

-  převod př. Miroslava Nováka ze ZO Rousínov do naší organizace ke dni  1. 7. 2015 ( bydlí i včely má ve Vyškově )

-  výbor schválil příspěvek ve výši 80% školného pro včelaříky v zařízení DDM

-  setkání včelařů JmK 26. 9. 2015 se zúčastní za naši ZO př. Peloušek

-  dotace 1 D - je nutné se řídit pokyny z časopisu Včelařství ( podrobnosti sloupek jednatele )

-  pokladní informovala výbor se stavem pokladny a účtu

-  zdravotní referent poukázal na důsledné plnění nařízení SVS ohledně podzimního léčení varroázy

-  zájemci o léčení aerosolem se nahlásí u příslušného důvěrníka, nebo př. Matušky a Pelouška

-  zdravotní referent nás seznámil se situací kolem výskytu hniloby včelího plodu v kraji Liberec ( léčba je formou spálení včelstev )

-  s činností okresního výboru nás seznámil jeho jednatel

-  ved. kroužku upřesnil začátek školního roku v DDM a plán práce na rok 2015/2016

-  předseda připomněl, že je třeba začít připravovat čtvrté setkání včelařů. Výbor se shodl na tom, že v tombole by se mělo objevit víc výher pro včelaře

       jednatel

                      - ZPĚT