Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast : 7 členů, 2 omluveni a předsedkyně KK

-  výstava Radslavice 28. 4. 2018, výstava byla úspěšná a obec Radslavice

    si to zaslouží

-   lednové vyšetření na MVP organizované koordinační radou JmK

    do zasedání výboru  nebyly známy oficiální výsledky

-   účast naší ZO na chovatelské výstavě 18. a 19. 5. v areálu chovatelů

    u vlakového nádraží. Instalace výstavy ve čtvrtek 17. 5. po 18.00 hod.

-   přednáška o chovu matek a následně kurz chovu matek 27. 5. 2018

    viz zasedání výboru ze dne 9. 4. 2018 - sloupek jednatele

-   příprava zájezdu 23. 9. 2018

-   výbor se rozhodl zajistit léčiva na rok 2019 stejně jako pro  rok 2018

-   zdravotní referent upozornil na velmi rychlý rozvoj  vegetace a následně vysoké

    teploty , tím je nebezpečný nadměrný výskyt varroa destructor ve včelstvech

-   ved. kroužku informoval o spolupráci  se Štěrkovnami Opatovice, Maják ( DDM Vyškov )

    viz nástěnka, práce se včelami  na  balkonu budovy Maják a v neposlední řadě s SOŠ

    a SOU Vyškov 

-   byla podepsána smlouva mezi Štěrkovnami Mokrá a JmK na dotace pro náš kroužek

    včelaříků 

-   pokladní informovala o stavu pokladny a účtu, dále upřesnění stavu drobného majetku  

-   informace o zasedání RV ze dne 25. 3. 2018 - viz nástěnka   

    jednatel

                    - ZPĚT