Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Schůze výboru 7. 5. 2013

Účast 7 členů výboru a předsedkyně KRK

-  účast na jarní výstavě ČSCH Vyškov, již po šesté se této výstavy

   účastníme díky obětavosti členů naší ZO.

-  setkání začínajících včelařů - první setkání bylo 13. 4. , účast

   celkem 22 včelařů. Druhé setkání bylo 4. 5. , účast celkem

   21 včelařů. Na tomto setkání se o své poznatky s chovem včel

   podělil př. Hartl, předseda Okresní organizace ČSV o. s. Vyškov

   Další setkání bude 8. 6. v ZOO parku Vyškov, podrobnosti budou

   upřesněny začátkem  června.

-  zájezd Nasavrky  - vedení školy potvrdilo termín naší návštěvy 5. října.

   Předběžně jsme se dohodli na přednášce "Ošetření včelstev během roku",

   v zařízení školní jídelny poobědváme a odpoledne si prohlédneme areál

   školy. Upřesnění zájezdu bude začátkem září.

-  včelařská výstava 31. 5.2013 v obci Hlubočany. Předpokládané zahájení

   v 9,00 hod. , ukončení v 18,00 hod. se spoluúčastí obce

-  nákazový referent informoval výbor o rozdání léčiv na rok 2013

   jednotlivým důvěrníkům.

-  Informace ze zasedání výboru okresní organizace - podle nového

   veterinárního zákona do konce března každého roku nahlásit všechny

   včelaře, kteří budou v tom roce kočovat, a to státní veterinární správě

   ( detašované pracoviště Vyškov, MVDr. Tupý ). Z toho důvodu byl při

   okresní organizaci zvolen referent pro kočování

-  úprava vyvíječe na fumigování - zakoupit odkalovače na vodu

-  "Zlatá včela 2013 " - ved. kroužku informoval o účasti dětí, hodnotil

   ji jako dobrou a pro děti přínosnou.

-  smlouva pro cestovné pro členy, kteří využívají svoje vozidla - upravuje

   vztah mezi členem ( ZO ) a Základní organizací

   jednatel

                     - ZPĚT