Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Zasedání výboru 7. 4. 2015

Účast 7 členů výboru a předsedkyně KRK

-  zhodnocení okresní konference, naši delegáti měli výhrady ke zbytečnému prodlužování schůze a nejasnostech při hlasování apod.( viz zpráva jednatele v tomto sloupku )

-   na  8. 4 .je svoláno 1. zasedání okresního výboru - hlavní bod je zvolení předsednictva a ostatních funkcí ( za naši ZO jsou dva členové př. Matuška a Peloušek )

-   ČSCH Vyškov požádal naši organizaci o spolupráci při jarní výstavě drobného zvířectva a holubů ve dnech 24. a 25. 4. 2015 v areálu chovatelů u  vlakového nádraží. Naše organizace se této výstavy účastní již po osmé

-   zemřel př. Jaromír Brunclík, dlouholetý včelař z Dědic

-   přijetí nových členů: př. Doležalová Marie Dědice, Höfer Rostislav, Dědice, Dočkal Michal, Vyškov

-   k hlášení stanovišť našich včelařů, kteří mají včelstva na území jiných organizací, doložit i výsledky vyšetření zimní měli na roztoč varroa destructor

-   naše webové stránky doplnit k názvům obcí i znaky těchto obcí. Z tohoto důvodu byla každá obec požádána o souhlas.

-   zdravotní referent upozornil, že včelaři, jejich včelstva měla v průměru víc jak 3 roztoče, musí do 15. 4. provést nátěr zavíčkovaného plodu a následně provést fumigaci varidolem. Dále je nutné vyplnit o tomto léčení příslušný doklad a zdravotní referent je neprodleně odevzdá na SVS

-   k 1. 5. 2015 je třeba nahlásit důvěrníkovi počet včelstev

-   pokladní informovala výbor o stavu pokladny a platbách, které uskutečnila

-   ved, včelařského kroužku výbor seznámil s přípravou včelaříků na krajské kolo " Zlatá včela", které se uskuteční 25. 4. 2015

-   předsedkyně KRK doporučila ved. včelařského kroužku označit štítkem dlouhodobý hmotný majetek, který byl pořízen z dotace JmK ( datum pořízení a inventární číslo )

-   předseda nás seznámil s fungováním systému CIS a jeho stálém zdokonalování

-   mezi včelaři se vede diskuze, jestli název "pobočný spolek" vystihuje samostatnost ZO je to připomínka k novému Občanskému zákoníku a příprava nových stanov

    jednatel

                    - ZPĚT