Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast: 5 členů výboru, 2 členové omluveni a předsedkyně KK

-  zhodnocení VČS, schůze byla až na malé výjimky dobře připravena.

   Přednáška př. Příkazského , která následovala po schůzi byla věcná

   k situaci v ČSV

   Výbor se shodl na tom, že příští VČS by měla začít v 8,30 hod. Po schůzi

   by měla následovat přestávka a pak teprve přednáška.Schůze byla

   poznamenána velkou nemocností.  Zápis z VČS- viz sloupek jednatele.

-  včelařská výstava v TIC Vyškov( 29. 2. - 13. 3. 2016). Velmi dobře a přehledně

   připravena.

-  jednatel informoval, jak schůzi výboru 1. 2. tak VČS o změně názvu a místa

   sídla ZO. Tato změna a změna vedení po X. sjezdu ČSV má několik úskalí.

   Ať už je to text na razítku, ale hlavně problém s ČSOB. Jednatel byl pověřen

   celou záležitost se zástupci banky upřesnit. Registrační list, který nám byl doručen

   21. 12. 2015 je při styku s bankou nedostatečný. Jelikož banka se řídí výpisem ze

   spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.

-  byla podepsána smlouva mezi naší ZO a SOŠ a SOÚ Vyškov o pronájmu včelínu

   ve školním statku. A to od. 1. 1. do 31. 12. 2016 Za pronájem je úhrada 61,- Kč za rok.

-  bylo provedeno rozšíření přístupu do CIS pro př. Pelouška a následně i pro

   př.Brunclíkovou.  

-  nepřesnosti při podepisování dotace 1 D - byly vyřešeny díky shovívavosti

   paní účetní Chvalovské z RV

-  přednáška v ZOO parku pro správce CIS - za naši organizaci se zúčastnil

   př. Peloušek

-  semináře  zdravotních referentů v Rosicích pořádaného KKR pro JmK se z

   naší ZO zúčastnili př. Matuška, Peloušek a Ondák

-  stanoviště včelstev k 29. 2. 2016 byly vygenerovány v CIS a rozeslány za všechny

   včelaře na MěÚ Vyškov a Obecní úřady.Výbor předpokládá, že tento systém hlášení

   bude i v příštích letech.

-  zájezd je plánován na 25. 9. 2016 do zařízení ZO Chlebovice, kde v areálu fojství

   je muzeum i arboretum. Podrobnosti průběžně.

-  pokladní výbor informovala o stavu pokladny a zaplacení léčiv na rok 2016

-  místopředseda ZO a jednatel okresní organizace př. Peloušek výbor informoval

   o setkání zástupců okresních organizací v Nasavrkách za účasti předsedkyně ČSV

    Mgr. Machové.

-  vedoucí kroužku seznámil přítomné s prací včelaříků a podání žádosti o dotace

   z JmK.

   jednatel

                  - ZPĚT