Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Informace z jednání výboru ZO konaného 7. 2. 2012

Schůze se zúčastnili všichni členové výboru, omluvena byla předsedkyně KRK.
- přítomní zhodnotili průběh výroční schůze za rok 2011 a konstatovali, že schůze byla na dobré úrovni
  i přes drobné připomínky
- přednáška dr. Kriega, která následovala po schůzi byla jedna z nejlepších a posluchači se dozvěděli
  podstatné informace co se týká varroazy a jiných nemocí.včel. Přednášející vysvětlil účinnost GABONU 92
  a GABONU 90 a mnoho dalších zajímavostí z chovu včel
- výbor schválil zápis ze schůze, který byl odeslán jednateli Okresní organizace př. Dočekalovi
- dále se probíraly možnosti spolupráce se zemědělci, ohledně zákona 245/2011 Sb. o rostlinolékařské péči
- spolupráce s ČSCH Vyškov na jarní výstavě drobného zvířectva,( která se uskuteční na konci dubna )
  za jakých podmínek se výstavy zúčastníme
- spolupráce se ZOO parkem Vyškov - instalace expozice včel ve skleněném úlu
- příprava dětí ze včelařského kroužku na soutěž "Zlatá včela" ( duben )
- příprava přednášek pro začínající včelaře( březen a duben ). Podmínky projednat s ing. Zigalou osobně
- zdravotní ( nákazový) referent seznámil přítomné s výsledky vyšetření vybraných vzorků z naší ZO na MVP -
  všechny vzorky byly negativní
- co se týče varroázy, bylo odevzdáno víc jak 100 vzorků, které byly vyšetřeny KVS Olomouc, kromě 17 vzorků
  kde bylo více jak tři respektive dva roztoči varroa destructor, byly všechny vzorky v pořádku
- informace ze setkání Okresní organizace, které bylo 1. 2. 2012 v Komořanech. Na ni vystoupili předseda př. Hartl
  a člen RK př. Reich, který informoval o situaci v celostátní organizaci ČSV o.s .Po informacích funkcionářů
  následovala přednáška MVDr. Pantůčka, který se zaměřil na nákazovou situaci v JmK.
- na 25. února zajistil př. Matuška velký sál v KKD Vyškov, kde se v 9,00 hod. uskuteční setkání důvěrníků a včelařů naší ZO. Po krátké informaci o zdravotní situaci, rozdáním léčiv a dalších podrobnostech bude promítnuto DVD  "Jaro na včelnici". Účast všech pozvaných je nutná !!!
  Zpracoval jednatel ZO Vyškov Jan Alán

                               -Zpět