Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast - 7 členů a předsedkyně KRK

-  zhodnocení přednášky KKD ze dne 20. 11. 2015 - viz nástěnka

-  zhodnocení čtvrtého společenského setkání - viz sloupek naše akce

-  všem obecním úřadům, městu Vyškov a zemědělcům v našem "rajonu"

   byly předány žádosti o dotace a dary

-  byl odeslán mail, ve kterém jednatel kritizuje vydavatelství časopisu

   Včelař za neuveřejnění článku k 90ti-nám př. Hrozy

-  výbor se rozhodl vyřadit z evidence kroužku "materiál", který byl pořízen z dotace

   kraje v roce 2010 ( byla splněna  5-letá podmínka evidence )

   složení komise: př. Peloušek, Brunclíková, Alán za kroužek př. Ondák a za KRK

   př. Vojtková. Termín splnění do příští schůze výboru ( 4. 1. 2016 )

-  výroční schůze za rok 2015 se bude konat 6. 2. 2016 v hotelu Dukla, pokud

   nebude jinak

-  poslat děkovné  dopisy na Lesní správu Rychtářov a Myslejovice za dobrou

   spolupráci se včelaři naší ZO, kteří buď kočují nebo mají stálá stanoviště v

   lesích  VLS

-  přijetí nových členů, a to od 1. 1. 2016

    Kolářová Jarmila, Křižanovice a Jiří Wasserburger, Vyškov - Dědice

-  pokladní nás seznámila s přípravou na odeslání finanční částky

   /  a to příspěvky na RV pro rok 2016 /

-  zdravotní referent navrhl termín odběru měli ( varroáza ) a to 17. 1. 2016

   by měli včelaři odevzdat měl důvěrníkům a ti nejpozději 23. 1. 2016 zdravotnímu

   referentovi, tak aby byly zajištěny výsledky včas 

-  jednatel OO nás seznámil s činností Okresní organizace s  problémy s odesláním

   dokumentů ( 1 D ) na RV. Připomněl názory včelařů na další působení ČSV

   a je připraven jako delegát za okres Vyškov vystoupit na 10. sjezdu v Praze

   dne 12. a 13. 11. 2015

-  ved. kroužku jednal se zástupci Štěrkovny a pískovny, kteří mají zájem

   sponzorovat náš včelařský kroužek

-  předseda upozornil na drobné nesrovnalosti v CISu ( nepřesnosti ve jménech,

   bydlišti, stanovišti ) s tím, že celá záležitost se bude řešit v lednu 2016

   -  na závěr: výbor ZO Vyškov nejednal a tím i nehlasoval o vystoupení z Českého

      svazu včelařů z. s., dále pokračuje ve své odborné i společenské činnosti i v

       roce 2016.  

 

jednatel

 

                          - ZPĚT