Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Zasedání výboru 7. 1. 2014.

Účast: 7 členů výboru a předsedkyně KRK

-  školení Nasavrky k novému systému CIS - vše máme připraveno

-  zajištění vyšetření zimní měli na varroázu- viz stránka nákazový referent

-  jednání jednatele o prodloužení smlouvy k pronájmu včelína v areálu školního statku - od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014 s vedením Gymnázia . . . . . a SOŠ a SOU Vyškov

-  navrhnout na výroční schůzi změny úseků a důvěrníků

-  byly podány žádosti o dotace a dary, jak na OÚ, tak zemědělským organizacím

-  změny v důsledku účinnosti Občanského zákoníku k 1. 1. 2014 ( Mgr. Machová - právní oddělení ČSV o.s.)

-  přijetí nového člena: Rafaj Miroslav, Radslavice

-  byla  zajištěna kytice na pohřeb zesnulého př. Miroslava Losmana

-  nabídka Dr. Kriega z Výzkumného ústavu Přerov na vyšetření zimní měli, v současnosti ovšem zasíláme měl do Výzkumné laboratoře Olomouc 

-  pokladní seznámila přítomné se stavem financí k 31. 12. 2013

-  odeslat vyúčtování dotace za rok 2013 do konce února na odbor životního prostředí MěÚ Vyškov

-  provést revizi pokladny a inventuru materiálu

-  připravit výroční schůzi, která se bude konat 8. 2. 2014 - viz nástěnka

-  Ing. Jan Rek odstoupil z funkce předsedy ZO ze zdravotních důvodů. Na této schůzi výbor zvolil nového předsedu Stanislava Vaška, který je členem výboru. Ing. Janu Rekovi je třeba poděkovat za všechno, co pro ZO a včelaře vykonal. A protože zůstává členem výboru, tak až to bude možné, tak se aktivně  znovuurčitě zapojí do činnosti spolku.

   jednatel

                      - ZPĚT