Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast: 7 členů, 1 omluven a předsedkyně KK

-  výstava Dědice organizovaná místním osadním výborem, prodejnou Včelka

   a naší ZO ve dnech 27. - 30. 10. 2016 - viz naše akce

-  po osmiměsíčním usilovném jednání s právním oddělením RV jsme

   7. 11. 2016 získali nový registrační list doplněný o předsedu př. Pelouška,

   pokladní př. Brunclíkovou a ved. kroužku př. Ondáka

-  bylo odesláno blahopřání př. Adamcovi k 85-tým narozeninám

-  po trapném jednání s redaktory Včelařství bylo opožděně uvedeno

   úmrtí Marie Otevřelové

-  24. 10. 2016 se uskutečnilo jednání s vedením hotelu Dukla na téma

   organizace večera 12. 11. 2016

-  5. společenský večer 12. 11. 2016 - viz nástěnka

-  přednáška 2. 12. 2016 - viz nástěnka

-  výbor jednal o zlepšení vztahů mezi naší ZO a ZO Vyškov-Hamiltony

-  zdravotní referent se zabýval probíhající fumigací. V současné době by všichni

   včelaři  měli mít svá včelstva ošetřena již po druhé. Třetí fumigaci si včelaři

   mohou zajistit pomocí aerosolu. Zájemci se mohou hlásit / pokud již tak

   neučinili / u př. Matušky nebo Pelouška

-  v polovině listopadu by jsme měli obdržet dva nové vyvíječe z Výzkumného

   ústavu Dol

-  vyšetření na MVP - Krajská koordinační rada rozhodla, že dotace na toto vyšetření

   se soustředí do základních organizací, které sousedí s kraji Olomouc a Zlín

-  byl zakoupen počítač pro účely výstav, přednášek apod.

-  ved. kroužku hovořil o činnosti včelaříků v době vegetačního klidu, přípravách

   na vánoční akce v Majáku, dále se zmínil o spolupráci "kamenolom Opatovice"

-  pokladní nás informovala o přípravě smluv pro členy výboru a důvěrníky na rok 2017

   placení členských příspěvků a dotace 1 D

   jednatel

                     - ZPĚT