Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Zasedání 7. 10. 2014

Účast : 6 členů, předsedkyně KRK, 2 členové omluveni

- setkání včelařů JmK 7. 9. 2014 - setkání se zúčastnil člen výboru Ing. Ivo Peloušek. Hlavní body setkání - zdravotní situace včelstev , za druhé zavádění systému CIS za třetí změna v dotacích 1.D. O zdravotní situaci hovořil MVDr. Pantůček, upozornil na velký výskyt varroa destructor a stálé nebezpečí výskytu MVP.  Provozovatel systému CIS upozornil, že první velká zkouška bude elektronické zpracování dotace 1.D. Změna systému dotací 1. D. - podle nových představ už by neměla být dotace na zazimovaná včelstva jako dosud, ale na opylování. Navrhovatelé předpokládají , že žádost se bude podávat  k 1. dubnu.

- 11. 9. se konala v restauraci Adélka členská schůze a přednáška př. Strouhala ( viz nástěnka )

- 15. 9. byla společně odeslána potvrzení  o počtu včelstev do ČMSCH kromě elektronických formulářů

-  26. 9. odeslal jednatel žádosti 1.D. zpracované systémem CIS ( př. Vašek ) na RV. Bylo zapsáno 117 položek ( včelařů ) a 1217 včelstev. Oproti roku 2013 je to o 10 včelařů a 139 včelstev více.

-  28. 9. se uskutečnil zájezd na Mezinárodní včelařskou výstavu Ostrava ( viz sloupek naše akce )

-  přijetí nového člena : Fiala Leopold, Vyškov 

-  setkání včelařů 4. 10. " U Vašků " - účast 10 včelařů

-  výbor se rozhodl zakoupit propagační desky z výzkumného ústavu Dol pro účely výstav a veřejných propagací

-  špatný odběr časopisu Včelařství včelařů letiště Vyškov, pracovnice RV slíbila nápravu

-  příprava třetího společenského setkání včelařů 22. 11. "U Kopinců" ( dary do tomboly můžou včelaři předat do prodejny Včelka "U Vašků"

-  nákazový referent informoval, že je provedena pravidelná kontrola dvou vyvíječů aerosolu a oprava jednoho z kompresorů. Zájemci o fumigaci aerosolem se mohou hlásit u důvěrníků, nebo na e-mailových adresách Jaroslava Matušky a Ivo Pelouška ( viz sloupek kontakty )

-  v důsledku zpřísněného nařízení SVS o ošetřování včelstev a jeho zdokumentování, rozhodl výbor svolat důvěrníky na 15. 10. 2014 do zařízení "U Vašků" na 17,00 hod.

-  účetní nás seznámila se stavem pokladny, byly podepsány dohody o užívání osobních aut pro účely ZO, které výbor schválil.

-  ved. kroužku informoval o zdárném zahájení školního roku 2014/2015

               jednatel

                   - ZPĚT