Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast 7 členů výboru a předsedkyně KK

-  účast na výstavě ĆSCH Vyškov 6. a 7. 5. 2016 -     viz sloupek "naše akce"

-  výstava 27. 5. 2016 ve Vyškovských Vážanech - viz sloupek "naše akce"

-  spoluúčast na medovém dni, konaném v ZOO parku Vyškov 4. 6. 2016

   viz sloupek "naše akce"

-  republikový výbor přidělil naši organizaci heslo při korespondenci ZO-RV

   GOOGLE

-  dotace pro kroužek z JmK byly odsouhlaseny

-  přijetí nového člena Ladislav Moskál´ ul. Tyršova, Vyškov

-  členové výboru  souhlasili s kooptací Ing. Vaškové za člena výboru

-  umístění schránky, která je určena pro členy naší ZO, a to u brány

   při vjezdu k prodejně Včelka

-  zakoupení 20 kusů triček s potiskem ČSV pro výstavní a propagační účely

-  výjezdní zasedání výboru a důvěrníků do Podivic na pozvání místního důvěrníka

   s tím je spojené i zajištění dopravy účastníků schůze

-  pro včelaříky, kteří se zúčastnili oblastní soutěže "Zlatá včela" zakoupit odbornou

   včelařskou literaturu

-  při uvádění sídla spolku ( Radslavice 91 - OÚ ) uvádět i doručovací adresu Radslavice 111

-  poděkování MŠ Radslavice za spolupráci při výstavách

-  v rámci oslav 120 let trvání spolku ( 1897 )pozval jednatel na výroční schůzi

   která se bude konat 4. 2. 2017 předsedkyni RV - Mgr. Machovu

-  po dobu prázdnin se nebudou konat schůze výboru, první schůze bude 5. 9.

   v hotelu Dukla

-  pokladní informovala o stavu účtu a pokladny a zaplacení všech pohledávek

-  zdravotní referent př. Matuška upozornil na to, že někteří členové navýší počet včelstev

   a pokud nemají potřebná léčiva, je možné se na něho obrátit

-  př. Vašková" sehnala"  několik historických včelařských  pomůcek, které je třeba

   zrestaurovat

-  ved. kroužku informoval o činnosti včelaříků a nutnosti opravit včelín na brněnské

   ulici ve Vyškově

-  předseda informoval o zdárném průběhu Medového dne v ZOO parku Vyškov  a

   úspěšném zajištění otevřených matečníků od př. Veverky ( Kývalka )

   jednatel

                    - ZPĚT