Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast : 8 členů, 1 omluven

-  př. Stanislav Vašek požádal výbor o uvolnění z funkce místopředsedy

    i z výboru ZO. Jeho žádosti bylo vyhověno

-   na funkci místopředsedy byl navržen př. Štefan Ondák, člen výboru,

    zvolen byl všemi přítomnými

-   jednatel navštívil př. Jana Reka, bývalého předsedy u příležitosti

    jeho narozenin

-   včelařská výstava 26. a 27. 4. jako doplněk výstavy chovatelů drobného zvířectva

     a holubů ČSCH Vyškov. Byla velmi dobře připravena, ale málo navštívena.

-   další včelařská  výstava se bude konat 18. 5. 2019 v areálu kulturního zařízení Topolany

    ve spolupráci s OÜ Topolany a OÚ Křižanovice. Výstava potrvá od 12.00 do 18.00 hod.  

-   odeslány výsledky na MVP a varroázu pro rok 2019 včelařů, kteří mají včelstva ve Vojenském

    újezdu Březina na pozemcích VLS Plumlov - Vojenskému veterinárnímu středisku Hranice

    mjr. MVDr. Holmanovi. Dle dohody mezi naší ZO, VLS Plumlov a VVS Hranice.

-   předseda informoval o přednáškách pro začínající včelaře v ZOO parku Vyškov

    a o převzetí předmětů ze ZO Rousínov, která je v likvidaci

-   zájezd 22. 9. 2019 k př. Stupárkovi do Olešnice u Hranic, podrobnosti budou podávány

    průběžně

-   př. Matuška, místopředseda výboru  OO Vyškov informoval o problémech při rušení

    ZO Rousínov

-   vedením JmK byla potvrzena dotace na rok 2019 pro včelařský kroužek

-   ved. kroužku informoval o zakoupení elektronické úlové váhy na stanoviště Opatovice

    a o probíhajícím ošetřování včelstev na všech třech stanovištích

-   pokladní nás informovala o stavu pokladny a účtu

-   jednatel na základě diskuze z posledního výboru  ( 1. 4. 2019 ) poslal vyjádření

    př. Štěpánovi, členu předsednictva RV, autorovi úvodníku ze Včelařství č. 4,

    kde vyjádřil pochybnosti o zvýšení členského příspěvku a dění v RV .

jednatel

 

         - ZPĚT