Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Zasedání výboru 6. 5. 2014

účast : 8 členů výboru a předsedkyně KRK

-  informace o Oběžníku č. 2 ( nástěnka )

-  informace SVS o nebezpečné nákaze MVP ( sloupek nákazového referenta )

-  do konce května musí odevzdat naše ZO plnou moc  na odběr léčiv pro SVS

-  odevzdat výboru OO  podepsaný seznam včelařů,  kteří na podzim 2013 léčili aerosolem

-  přijetí nových členů: Lačňáková Šárka ( Topolany ), Uhlíř Vladimír ( Pustiměř )

-  pravidelné setkávání včelařů "U Vašků" 3. 5. 2014  účast byla poněkud menší, ale splnila svůj účel.   Příští setkání 7. 6. 2014

-  výstava s ČSCH Vyškov 25. - 26. 5. 2014. Naše organizace se zúčastnila této akce už po sedmé, podle reakce návštěvníků  byla úspěšná.

-  další výstavu uskutečníme ve spolupráci s OU Radslavice a MŠ Radslavice 30. 5. 2014 v kulturním domě v Radslavicích

-  JmK potvrdilo dotaci pro včelařský kroužek při DDM Vyškov

-  ved. včelařského kroužku informoval o účasti dětí  na soutěži "Zlatá včela" pro jihomoravský kraj v Adamově 

-  svépomocný fond ČSV uhradil část škody na včelařském zařízení  Ing. Hudce

-  novým důvěrníkem pro úsek Vyškov II je Slezáček Jiří, který  nahradil dlouholetého důvěrníka př. Josefa Slouku

-  př. Matuška informoval výbor o jednání zástupců OO a  zdravotním stavu včelstev na jižní Moravě

-  pokladní nás seznámila se současným stavem financí

-  předseda poukázal na zlepšující vývoj systému CIS,  který v nejbližší době nahradí klasickou korespondenci

   jednatel

                     - ZPĚT