Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Informace ze zasedání výboru ZO konaného 6. 3. 2012
- schůze se zúčastnilo 6 členů výboru a předsedkyně revizní komise
- přítomni zhodnotili setkání důvěrníků a včelařů v KKD vyškov konané 25. 2. 2012
- pokračování spolupráce se zemědělci - zák. 245/2011 Sb.
- spolupráce s ČSCH Vyškov na jarní výstavě - jsme pozvání na schůzi výboru ČSCH
   dne 5. 4. 2012, kde se upřesní podmínky podrobnosti výstavy
- spolupráce se ZOO parkem Vyškov - v prvním patře "Selského statku" byl již instalován skleněný úl
   s vedením ZOO jsme se dohodli na další spolupráci jak na videoprojekci, tak na úpravě panelů se
   včelařskou tématikou
- přednáška pro začínající včelaře v sobotu 17. 3. 2012 v KKD Vyškov. Bylo pozváno 29 členů naší ZO
   které přednášející Ing. Zigal seznámí se základy včelaření. Převážná většina byla pozvána pomocí e-mailu.
- výbor přijal tři nové členy do naší ZO
- pokladní seznámila přítomné se stavem bankovního účtu
- vedoucí kroužku informoval o soutěži "Zlatá včela", která se bude konat koncem dubna v Uherském Hradišti
   kam přihlásil tři děti z včelařského kroužku při DDM Vyškov
- dále jsme byli seznámeni se způsobem přihlášení pomocí hesla na naše webové stránky ( heslo bylo přiděleno
   každému členu naší ZO ), podrobné informace získají naši členové na e-mailu:vcely-vasek@seznam.cz
   anebo v prodejně Včelka od pondělí do pátku od 14,00 do 17,00 hod.
- noví členové přihlášeni po 1. 1. 2012 nedostávají časopis Včelařství, je třeba na tuto skutečnost upozornit
   Republikový výbor Praha, oddělení expedice.
   jednatel 7. 3. jednal s vedením redakce Včelařství
   Alán Jan - jednatel

                                     -Zpět