Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast: 8 členů výboru a předsedkyně KK

-  členové výboru navštívíli p. Buriánovu k jejím narozeninám

-  přijetí nových členů: Plášil Jiří a Trávníček Tomáš

-  členové, kteří byli přijati k 1. 1. 2020 během roku 2019:

    Rambousek Václav a Poč Michal

-  př. Kolkop požádal o převedení z naší organizace do

    organizace Vyškov-Hamiltony

-  předseda informoval o třetí fumigaci aerosolem, touto

    technikou bylo ošetřeno přes 600 včelstev

-   ved. včelařského kroužku nás seznámil s činností

-   předseda zhodnotil plán činnosti za rok 2019 s tím,

    že všechny plánované akce byly přes drobné problémy, splněny.

-   pokladní nás seznámila s předběžným vyúčtováním roku 2019

    a stavem účtu a pokladny

-   předsedkyně KK nás seznámila s výsledky kontroly majetku 

-  zdravotní referent informoval, že znovu zašle e-mail k informaci

    k odběru měli na varroázu za rok 2019. Dále vydá seznam včelařů,

    k objednávce léčiv na rok 2020, tak aby vyplněné požadavky byly

    předány zdravotnímu referentu OO do 15. 2. 2020

-   příprava VČS, která se bude konat 1. 2. 2020 - viz pozvánka"naše akce"

-   další schůze výboru je plánovaná na 27. 2. 2020

-   jednatel

 

                 - ZPĚT