Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast: 8 členů výboru, 1 omluven a předsedkyně KK

-  6. společenský večer 11. 11. 2017 - viz naše akce

-  přijetí nového člena: Medek Zdeněk, stanoviště 391/27

   důvěrník př. Iveta Vašková

-  členství ukončili: Pospíšil Michal a Letiště z.s.

-  odškodnění př. Hudce svépomocným fondem

-  zajištění darů a dotací na rok 2018. Zástupce výboru navštívil všechny

   obecní úřady a zemědělce na jejichž katastrech chovají včely členové

   naší ZO se žádostmi o finanční podporu

-  rozvoz  dotací 1 D důvěrníkům zajistí jednatel spolu s pokladní

   na 1 včelstvo je příspěvek 156,- Kč. Podepsané archy 1 D musí být odeslány

   do 30. 11. 2017 jednateli OO

-  důvěrníci při rozdělování dotace sepíšou i žádosti na léčiva pro rok 2018

    a požadavky předají př .Matuškovi nebo do Včelky ( od 14.00 do 17.00 hod ve všední dny )  

   do 24. 11. 2017 

-  výbor OO přidělil  naší ZO 20 tub na měl pro vyšetření MVP. Tuby rozdělí

   př. Matuška a ty je třeba    mu  odevzdat  do 20. 12. 2017

-  ved. kroužku informoval výbor , že pro školní rok 2017/2018 je přihlášeno

   7 včelaříků. Výhodou je, že zájem pracovat pro kroužek  projevili i rodiče včelaříků

-  pokladní zajistí na poště Dědice peníze na výplatu 1 D

-  předseda upozornil na možnost nahlášení třetí fumigace aerosolem - viz zápis

   ze zasedání výboru ze dne 2. 10. 2017

-  24. 11. 2017 se koná přednáška v KKD Vyškov a to od 16,30 do 18.30 hod.

   přednášet bude př. Příkazský

   jednatel

              - ZPĚT