Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Schůze 6. 11. 2012: účast 7 členů výboru a předsedkyně KRK

-  zhodnocení zájezdu na mezinárodní včelařskou výstavu do Trenčína  zájezdu se zúčastnilo 49 osob, rozdíl mezi nejmladším a nejstarším  byl 79 roků. Zájezd byl hodnocen jako úspěšný.

-  25. 10. zemřel čestný člen naší ZO přítel Libor Hanousek. Rodině pozůstalých byla zaslána písemná kondolence naší ZO

-  výbor se seznámil s doporučením Okresní organizace, aby z každé obce  jeden včelař připravil a odevzdal měl k vyšetření na MVP

-  přijetí nového člena, a to Jiřího Ambroze a novým členem se taktéž stává  ZOO park Vyškov jako příspěvková organizace města Vyškova.

-  převod př. Oldřicha Vágnera ze ZO Jedovnice do naší ZO ( včely má umístěny v k. ú. Vyškovské Vážany )

-  vedoucí včelařského kroužku se zúčastnil aktivu v Nasavrkách

-  změna - nová vyhl. č. 342/2012 Sb. o zdraví zvířat, jeho ochraně, přemisťování  a přepravě ( změna se týká přemisťování včelstev mimo kraje a chovatelů  včelích matek )

-  upřesnění stavu členské základny - máme 96 včelařů, kteří chovají 1 016 včelstev,  11 včelařů bez včelstev, celkem tedy 107 členů ZO. Během roku ukončilo členství  celkem 6 členů

-  30. 11. 2012 se bude konat ve spolupráci s KKD vyškov přednáška Dr.Hajduškové  "Včelí produkty, apiterapie", začátek v 16,00 hod.

-  8. 12. 2012 se bude konat slavnostní večer u příležitosti 115 let od založení  včelařského spolku ve Vyškově. Podrobnosti budou uveřejněny jak na webových stránkách,  tak je budou mít k dispozici i důvěrníci    

   Jednatel                                           - Zpět