Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Zasedání výboru 5. 9. 2016

Účast:  7 členů, 1 omluven a předsedkyně KK

-  zemřeli Otevřelová Marie, Radslavice a Pospíšil Josef, Vážany.

   Oběma pozůstalým rodinám výbor zaslal kondolenci

-  přijetí nových členů: Janči Michal, Vážany, Otevřel Jan, Radslavice

-  na vlastní žádost př. Mgr. Davida Cigánka bylo zrušeno členství s okamžitou

   platností

-  všechny změny byla zaznamenány v CIS

-  na republikovém výboru se ztratil doporučený dopis ze dne 18. 4. 2016,

   kde výbor žádal změnu v registračním listě ( doregistrovat př.Pelouška,

   Brunclíkovou a Ondáka ). Protože ani po dvouměsíčním údajném hledání

   zaměstnanců RV nebyl dopis nalezen ( podle České pošty dopis převzal

   zaměstnanec RV ). Nezbývá než celou akci zopakovat znovu.

   Poslat na RV a doufat, že se celá záležitost nebude opakovat.

-  Členská schůze 15. 9. 2016 - viz nástěnka

.  25. 9. 2016 - zájezd Chlebovice - skanzen Rožnov pod Radhoštěm

   viz nástěnka

-  předány podklady pro vznikající kroniku př. Rekovi, a to rok 2008, kdy se

   odčlenila skupina včelařů včele s př. Taušem. Další podklady mu budou dodány na jeho

   žádost.

.  dořešeny dotace a dary na rok 2016

-  setkání včelařů JmK 10. 9. 2016 v Brně se zúčastní předseda př. Peloušek

-  zdravotní referent -  příprava na podzimní léčení, nákup acetonu a ostatních

   pomůcek

-  dotace 1 D - bude nutné zpracovat žádosti o dotace a odeslat na RV

   jednatel upozornil, že je třeba vyvarovat se drobných nedostatků, jako

   je uvedení stanovišť a pod.

-  výbor pověřil př. Ondáka s právem podpisu smluv mezi ZO Vyškov a

   Českomoravský štěrk a.s. , kamenolom Opatovice, zastoupený ing. Karlem

   Lorekem a Hubertem Jelínkem, ved. provozovny Opatovice

-  ved. kroužku výbor informoval o organizaci začátku školního roku  2016/2017

   o nových včelařících a práci o prázdninách ( vytáčení medu, příprava včel na zazimování,

   léčení formidolem, doplnění cukerných zásob na zimu. ) To všechno prováděli

   včelaříci ve včelíně na ulici Brněnská. Pro praktickou výchovu budou mít dvě

   stanoviště a to na ulici Brněnské a v areálu kamenolomu Opatovice.

-  výbor rozhodl účastníkovi republikové soutěže "Zlatá včela" Karlu Srnovi  věnovat

   knihu o včelách a včelaření

-  účetní informovala o stavu účtu a pokladny k 1. 9. 2016

-  předseda , který se zúčastní setkání včelařů JmK v Brně, doufá, že se dozví

   o zlepšující situaci v ČSV a projedná s př. Krejčím nedostatky v systému CIS

   jednatel

                    - ZPĚT