Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Informace ze schůze výboru konané 5. 6. 2012
Účast: 7 členů výboru a předsedkyně KRK
- přítomní kladně hodnotili účast dětí z "našeho" kroužku na oblastní soutěži "Zlatá včela".
- doporučili požádat prostřednictvím ved. kroužku o dotaci z "Programu JmK" - životní prostředí
- změna stanov z roku 2010, podle nich není ZO povinna zvát registrované včelaře na schůze. Tento názor sdílí
   i Mgr. Machová z právního oddělení ČSV.
- změna systému informování ZO - od 1. 1. 2013 budou všechny informace podávány v elektronické podobě
- ukončení členství př. Antonína Jeřábka z Pust. Prus
- změna bydliště př. Zelinky
- přijetí nového člena
- zhodnocení situace kolem rostlinolékařského zákona z roku 2011
- uspořádat členskou schůzi , a to 6. 9. 2012 v restauraci Adélka v Pust. Prusích, po schůzi bude následovat přednáška
   Ing. Antonína Přidala Ph.D profesora Mendlovy Univerzity Brno. Podrobnosti budou vyvěšeny na webu, informováni
   budou i důvěrníci.
- změny úsekových důvěrníků od 1. 1. 2013
- uspořádat zájezd na Mezinárodní včelařskou výstavu v Trenčíně - termín výstavy 19 - 21. 10. 2012
- zajistit prodloužení smlouvy o užívání včelínu v areálu školního statku
- spolupráce se ZOO parkem Vyškov - podrobnosti k tomuto bodu se dozvíte na odkazu "nástěnka"
- př. Matuška nás seznámil s doporučením SVS - KVS pro JmK monitoring k výskytu varroázy
- pokladní přednesla aktuální stav pokladny
- další schůze výboru se uskuteční 3. 7. 2012
   jednatel

                                            - ZPĚT