Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast: 7 členů výboru,  2 omluveni a předsedkyně KK

-  hodnocení VČS - schůze proběhla podle navrženého programu

   připomínky: pokud na  VČS nebude přednáška, je třeba posunout začátek

   na 9,30 hod. schůze se ze 126 členů zúčastnilo  64 členů a 5 bylo omluveno

   Zbývajících 57 z nějakých důvodů nepřišlo. Výbor navrhuje, aby se ze členy,

   kteří dlouhodobě neplní ani základní povinnosti, jako je např. účast na VČS.

   na návrh výboru byli na příští VČS vyloučeni nebo přeřazeni do kolonky

   "neorganizovaní včelaři" .Samozřejmě se to netýká těch, kteří z vážných důvodů

   se nemohou zúčastnit .Nejmenší účast mají stabilně členové z Topolan,

   Moravských Prus a V,. Vážan.

-  schůze výboru se zúčastnil př. Milan Topor, nově  zvolený na VČS

-  přijetí nového člena : Pavel Janeba

-  zdravotní referent připomněl, že včelaři , kteří měli v zimní měli víc jak 2 roztoče

   na včelstvo, mají povinnost nátěr plodu s následnou fumigací, a to do 15. 4. 2018

   každý chovatel, který musí provést jarní ošetření, obdržel léčiva. Výsledky

   k vyšetření na MVP zatím nejsou známy.

   Dezinfekční prostředek BEE - SAFE si objednalo zatím 11 včelařů.

-  předseda informoval o novinkách CIS.

   Připomněl, že i letos budeme  pořádat  spolu se ZOO parkem Vyškov kurzy pro

   začínající včelaře a chov matek

-  25. 3. 2018 v zařízení Maják ( DDM Vyškov ) proběhne " Kurz pro ekonomickou

   a kontrolní činnost v oblasti chovu včel - ( CIS )". Za naši ZO se kurzu zúčastní

   př. Peloušek a Topor.

-  ved. kroužku požádal JmK o dotaci ve výši 15 000,- Kč.

-  pokladní nás informovala o stavu financí od začátku roku 2018

   jednatel

                       - ZPĚT