Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast 7 členů výboru, 1 omluven a předsedkyně KK

-  předseda zhodnotil VČS a konstatoval, že až na malé nedostatky, se dá hodnotit

    schůze kladně ( usnesení viz sloupek jednatele )

-  výbor odsouhlasil vytvoření 14. úseku Vyškov IV. s důvěrnicí př. Vaškovou

    změna platí od 1. 4. 2017

    Všichni členové , kteří budou zařazeni  do tohoto úseku, budou jednatelem informováni 

-  výbor souhlasil s návrhem důvěrníků, aby všechny potřebné formuláře jako je

    objednávka léčiv apod. byly dány důvěrníkům začátkem roku a tím se usnadnila

    práce důvěrníků

-  výbor navrhl zrušit formulář "ošetření včelstev" , který se má  odevzdat SVS

   je třeba upozornit, že každý chovatel by se měl vést statistiku ošetření a na požádání

   SVS ji  předložit  

-  jednatel odeslal 16. 2. doporučený dopis tajemníkovi ČSV ohledně nejasností kolem

   nové registrace naší ZO. Do dnešního dne nepřišla žádná odpověď

-  průkazy pro nové členy je třeba zajistit do dubnové schůze výboru 

    ( v rámci zjednodušení si průkazy musíme vyrobit sami ).

    Každý nový člen k průkazu  obdrží brožurku "Ochrana včelstev proti varroáze" 

-  podle plánu činnosti na rok 2017 se bude konat 14. 9. 2017 členská schůze

   v restauraci Adélka v Pustiměři, po schůzi bude přednáška př. Ing. Antonína Přidala

-  další přednáška bude 24. 11. 2017 v sále KKD Vyškov, přednášet bude př. Příkazský

-  zdravotní referent upozornil na nutnost ošetření včelstev , které při vyšetření měli na varroázu

   měli víc jak 3 roztoče, provést jarní ošetření a to nejpozději do 15. 4. 2017

   Dále upozornil, že objednávka léčiv v rámci okresní organizace se zpozdila vinou

   několika ZO, které daly objednávky po termínu

-  ved. kroužku nás informoval o přípravě na Zlatou včelu, která se v rámci JmK bude

   konat ve Sloupě 14. 5. 2017. Na soutěž se nominovalo 7 včelaříků.

-  dále nás seznámil s podáním žádosti o dotace na JmK pro rok 2017

   je třeba zdůraznit, že díky hlavně dotacím má kroužek velmi dobré vybavení

   a včelaříci se mohou seznamovat s nejnovějšími poznatky ze včelařství

-  kulturní referentka ( př. Vašková )  upozornila na výstavu v Muzeu Vyškov,

   která má název "Kam nám uletěly včely". Součástí výstavy je panel, kde je připomínka

   120-let trvání našeho spolku. Výstava potrvá do 9. 4. 2017. Dále nás informovala,

    že Drnka Drnovice pořádá 9. 4. 2017 v Kulturním domě výstavu, jejíž součástí bude

   i výstava včelařská, které se zúčastní i naše ZO

-  je třeba podotknout, že př. Vašková je hlavní iniciátorkou přípravy těchto výstav

-  pokladní nás seznámila se stavem účtu, zaplacením léčiv na rok 2017 a příspěvku za nové

   členy, přijaté v roce 2017. Postěžovala si na neochotu České pošty v Rousínové, ta ji

   odmítla vydat hotovost, i když všechny potřebné doklady měla

-  na závěr předseda popřál všem hezké jaro - včelám i včelařům

  jednatel

                  - ZPĚT