Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast 6 členů výboru, 2 omluveni a předsedkyně KK

-  5. společenský večer v hotelu Dukla 12. 11. 2016

    výbor hodnotil večer jako úspěšný, velmi kvalitní tombola,

    do které přispěla jak naše organizace tak sponzoři i naši včelaři.

    Osvědčilo se místenkové uspořádání. Jinak viz "naše akce".

-  přednáška 2. 12. 2016 v KKD Vyškov, přednášející Ing. Texl se zhostil

   svého úkolu se ctí a 78 posluchačů pozorně poslouchalo, jak slovům

   o včelách, přírodě i invazivních rostlinách v našem  kraji. Mezi přítomnými

   byli jak naši včelaři, tak včelaři ze ZO Hamiltony, Ivanovice, Ruprechtov apod.

   Výhodou naší ZO je možnost  využít přednáškový sál v KKD a to díky

   vstřícnosti jejího vedení

-  po půlročním tragikomickém jednání s administrativními pracovníky RV jsme

   obdrželi  nový registrační list, bohužel po zjištění zatím není zapsán do registru MV

-  VÚ Dol nám dodal dva vyvíječe, které nahradí starší, již opotřebované přístroje

-  dotace  1 D byly poukázány na náš účet  a 18. 11. byly rozvezeny důvěrníkům.

   30. 11. byly předány podepsané seznamy 1 D jednateli OO př. Laurovi.

-  fumigace aerosolem probíhá podle žádostí včelařů

-  vyšetření na MVP - viz. nástěnka

-  vyšetření na varroázu - viz nástěnka

-  ved. kroužku nás informoval, že 10. 12. pořádá Maják Vyškov dílničky , kterých

   se zúčastní i naši včelaříci, kteří kromě lití svíček ze včelího vosku seznámí účastníky

   s činností kroužku

-  včelařská prodejna Včelka spolu s naší ZO pořádá vánoční trhy, a to od 21.. do 23. 12

   v areálu na ulici Dědická, součástí bude doprovodný kulturní program apod.

   Brána vánočních trhů se otevře každý den v 9.00 hod a zavře v 17.00 hod.

-  účetní nás informovala o náročném měsíci listopadu, kdy je nutné rozdělit dotaci 1 D,

    vyúčtovat dotace jednotlivým obecním úřadům apod.

-  předseda navrhl termín setkání  výboru naší organizace a výboru ZO Hamiltony.

    Jediným bodem by mělo být jednání o upřesnění zásad při umisťování včelstev

    v rámci "velkého Vyškova"

 

Závěrem výbor přeje všem našim členům a příznivcům klidné Vánoce i nový rok.2017

jednatel

                     - ZPĚT