Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast 7 členů, předseda KRK, 1 člen omluven

-  zhodnocení roku 2014, výbor považuje za úspěšný co se týká organizace a společenské činnosti.

-  zemřel Miloslav Marák, ve věku 90let, dlouholetý člen z Podivic

-  zdravotní referent informoval výbor o organizování odběru měli  na MVP v obcích, kde před 5 lety bylo zrušeno ochranné pásmo na tuto nemoc. Stěžoval si na neukázněnost několika včelařů, kteří mu i důvěrníkům ztěžují práci. Zdůraznil, že odběr měli není jeho nápad ani výboru, ale nařízení SVS, jehož neplnění je trestáno vysokými pokutami  a sankcemi, upozornil, že chovatel zvířat ( včela je veterinárně domácí zvíře )se musí svědomitě o ně starat a plnit všechna veterinární  opatření jako je léčení i kontrola nebezpečných chorob.

-  byl využit grant Jihomoravského kraje na vyšetření MVP - měl odevzdali včelaři z Topolan a Křižanovic

-  sběr měli na varroázu - viz sloupek nákazového referenta, článek ze dne 3. 12. 2014, druhá část.

-  pokladní podala informace o stavu pokladny, vyúčtování roku 2014 a příprava dokladů ke kontrole spolu s inventurou majetku

-  informace ved. včelařského kroužku - 13. 12. 2014 se kroužek zúčastnil Dne otevřených dveří DDM Vyškov

-  účast členů naší ZO na "Vánoce na statku" - viz nástěnka

-  systém CIS - předseda seznámil výbor s pokračujícím zlepšováním systému

-  výroční členská schůze se bude konat 7. 2. 2015 v zasedací místnosti hotelu Dukla - viz pozvánka

-  výbor navrhuje na volební období 2015 - 2020 7-členný výbor , 3-člennou revizní komisi a 13 včelařských úseků. Účast na schůzi přislíbil mimo jiné předseda KRK RV Praha ing. Josef Hanuška 

-  návrh programu schůze - viz nástěnka

   jednatel

                       - ZPĚT