Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast: 7 členů výboru, 2 omluveni a předsedkyně KK

-  školení strojníků, kteří provádí fumigaci aerosolem 11. 11. v Rousínově

    se z naší ZO zúčastní : př. Ivo Peloušek, Milan Topor a Vladimír Uhlíř

-  předání žádosti o dary a dotace obcím a zemědělcům na rok 2019

-  v sobotu 10. 11. se uskuteční 7. setkání včelařů a jejich přátel

   viz naše akce

-  předseda informoval o probíhající  veřejno právní kontrole/ týká se jak

   plnění stanov, schválených na sjezdu 2015, tak i registrace u MV , finančního úřadu,

   zápisem  z výročních schůzí a účetnictví

-  zdravotní referent upozornil na nebezpečí velkého výskytu varroa destructor

   vlivem počasí a nutnosti dodržování nařízení SVS, třikrát fumigovat z toho nejlépe

   poslední fumigaci provést aerosolem

-  vyšetření na MVP - naše ZO bude mít k dispozici 50 tubusů na měl,

   upřesnění  odběru bude sděleno  následně

-  kulturní referentka informovala o včelařském muzeu v areálu prodejny

   Včelka a zájem včelařů doplňovat expozici zajímavými exponáty

-  pokladní připravuje podklady pro výplatu 1 D, smlouvy a žádosti 

-  př. Topor začal rozesílat e-maily včelařům, podle adres v CIS o důležitých

   zprávách ze zasedání výboru apod. pod hlavičkou vyskov@vcelka.

   ostatní členové, kteří nemají e-mailovou adresu jsou informováni

   prostřednictvím důvěrníků

-  v pátek 23. 11. 2018 se bude konat v Knihovně Karla Dvořáčka Vyškov

   přednáška př. Příkazského na téma Včelí produkty a apiterapie,

   začátek v 16,30 hod..

   jednatel

                          - ZPĚT