Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Zasedání výboru 5. 11. 2013

Účast:7 členů výboru a předsedkyně KRK

-  zájezd Nasavrky - 51 účastníků, bližší informace

   na odkazu "nástěnka"

-  výbor zaslal poděkování ředitelství školy v Nasavrkách a článek

   do časopisu Včelařství

-  smlouva s Gymnáziem . . . .  Vyškov o pronájmu včelínu v areálu

   " školního statku" byla podepsána do konce roku 2013

-  navázat kontakt s ředitelstvím školy SOŠ a SOU Vyškov, které

   bude užívat od 1. 1. 2014 areál "školního statku"  

-  pokladní informovala, že bylo zaplaceno "školné" ve výši 80% dětem,

   které jsou ve včelařském kroužku při DDM Vyškov

-  na 9. 11. 2013 bylo dohodnuto setkání našeho výboru s vedením

   ZOO parku Vyškov, kde mají být projednány zásady vzájemné

   spolupráce

-  druhý společenský večer - viz "nástěnka", pozvánky obdrží důvěrníci

   a závazné přihlášky je třeba nahlásit důvěrníkům nebo jednateli

   do 15. 11. 2013

-  přednáška Ing. Přidala 29. 11. 2013 - viz "nástěnka"

-  do konce listopadu odevzdat vyúčtování finančních příspěvků

   jak na ŽP Vyškov, tak obecním úřadům

-  do konce listopadu je třeba podat žádosti o finační příspěvek

   na ŽP MěÚ Vyškov i na obecní úřady a ostatní

-  do konce listopadu odevzdat statistické výkazy a vyúčtování příspěvku 

   na zazimování včelstev 2013, jak okresnímu výboru, tak i republikovému výboru

   jednatel  

                       - ZPĚT