Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Zápis ze zasedání výboru ze dne 5. 10. 2015

 

Účast 6 členů výboru, ( jeden omluven) a předsedkyně KRK

 

-  hodnocení členské schůze -  malá účast, buď nevhodný termín nebo nezájem členů

   je třeba, aby si členská základna uvědomila, že se musejí členové výboru na schůzi

   připravit, a pokud jde o přednášku, je problém získat kvalitního přednášejícího

   jinak viz zápis ze schůze - sloupek jednatele

   protože se každá akce zveřejňuje na našich stránkách a každý důvěrník je informován,

   je účast 39 posluchačů tristní

-  21. 9. byly odeslány doklady do ČMSCH

-  25. 9 byly odeslány žádosti o dotace 1. D - tak jako vloni systémem CIS. Až na malý počet

   opozdilců, byly žádosti díky důvěrníkům zpracovány včas

-  změna názvu ČSV  - podle nového Občanského zákoníku už neobsahuje občanské sdružení,

   ale zapsaný spolek. Nový název ZO je v jednání Republikového výboru Praha

   Podrobnosti v časopise Včelařství č. 10

-  výbor se rozhodl  požádat o souhlas s umístěním sídla , a to OÚ Radslavice, s tím, že veškerá

   korespondence bude zasílána na adresu jednatele

-  příprava zájezdu na rok 2016 

-  příprava 4. večera setkání včelařů hotel Dukla 21. 11. 2015

-  přednáška Ing. Novotné 20. 11. 2015 ( na tuto přednášku budou rozeslány pozvánky důvěrníkům )

-  pokladní informovala o platbách a přípravě vyúčtování dotací za rok 2015 obcím, MěÚ Vyškov

   a JmK

-  odeslán článek do časopisu Včelařství k 90-tým narozeninám př. Hrozy

-  místopředseda ZO informoval o tlumení nákazy varroa destructor ( nařízení SVS - sloupek

   zdravotní referent). 

-  k tomuto tématu pořádá místopředseda ( př. Peloušek ) 10. 10. 2015 ve 14,00 hod.

   v DINO parku Vyškov praktickou ukázku ošetření varidolem.

   Sraz zájemců 13,45 - 13,55 u vchodu do DINO parku.

-  místopředseda se zúčastnil 3-denního setkání včelařů v Nasavrkách

   ( 15. - 17. 9. ) téma : Včelaření v ČR

-  dále nás mpř. informoval o aktivu včelařů JmK 26. 9. 2015 v Brně

   1. stále se zdokonalující CIS přednášel Ing. Toman

   2. hospodaření organizací přednesl předseda rev. komise RV Ing.Hanuška

   3. zdravotní stav včelstev na MVP přednesl MVDr. Pantůček, upozornil, že je velmi

       špatná  situace v kraji Zlínském a Olomouckém. Zdůraznil, že zdravotní situaci

       včelstev se věnují i zastupitelé JmK. Na vyšetření této vážné nemoci poskytují

       každým rokem dotace. Pokud to situace umožní, budou dotace i na rok 2016 a

       každá ZO by měla vyčlenit stanoviště, která nebyla v roce 2015 vyšetřena

-  výbor OO plánuje na listopad přednášku na téma: nový OZ a způsob účtování, danění apod.)

-  předseda na závěr konstatoval, že zátěž členů výboru ZO je stále větší jak časově, tak

    i finančně

 

jednatel

                              - ZPĚT